O dereito menos coñecido

O 17 e 22 de febreiro tiveron lugar en Madrid as xornadas sobre O cumprimento dos Dereitos do Neno en España: Unha responsabilidade compartida. A Convención sobre os Dereitos do Neno recolle nos seus 54 artigos os dereitos que todos os menores de idade do mundo comparten polo simple feito de ser nenos.

 A Convención sobre os Dereitos do Neno recolle nos seus 54 artigos os dereitos que todos os menores de idade do mundo comparten polo simple feito de ser nenos.Algúns destes dereitos da infancia véñennos á mente deseguida: todos os nenos e nenas teñen dereito á supervivencia, á educación e á protección.Outros, como o dereito ao xogo ou á participación, non nos parecen tan evidentes, aínda que sexan igualmente importantes. Sobre o Dereito á Participación a Convención di:

"Os Estados Partes garantirán ao neno que estea en condicións de formarse un xuízo propio o dereito de expresar a súa opinión libremente en todos os asuntos que afectan ao neno, téndose debidamente en conta as opinións do neno, en función da idade e madureza do neno. " Artigo 12.1 da Convención sobre os Dereitos do Neno, setembro de 1990.

O Dereito á Participación foi un dos temas que se abordaron o pasado 22 de febreiro na segunda sesión das xornadas "O cumprimento dos Dereitos do Neno en España: Unha responsabilidade compartida", organizadas pola Fundación Garrigues eUNICEF España. Varios nenos e nenas presentaron os proxectos de participación infantil no ámbito local dos que forman parte a través dos seus colexios. Jaime, Ávaro, Alba, Marina e Gema foron os voceiros doutros nenos que, como eles, participan activamente na elaboración de propostas de mellora dos seus barrios. Os proxectos están a ter moi boa acollida no seu ámbito e pronto van poder presentar a súa propostas ao concelleiro do seu distrito. Non obstante, explicar aos adultos por que é importante para eles facer isto non lles resultou doado de todo: falar diante dun auditorio cheo de avogados, educadores e outros profesionais impón moito e máis se tes 10 anos. Aínda así, tiñan algo moi claro:

"As persoas maiores non nos escoitan porque somos nenos. Somos pequenos e cren que non sabemos. Gustaríanos que nos escoitasen aínda que sexamos pequenos porque, ás veces, si sabemos". Xema, 10 anos, membro da Comisión de Participación do distrito deVillaverde (Madrid), febreiro de 2011 Se nos fixamos, a Convención e Xema están a dicir o mesmo, só que expresado doutro modo: os nenos saben cousas sobre o seu ámbito e teñen opinións sobre os temas que lles afectan. O que queren, tanto os nenos coma a Convención sobre os Dereitos do Neno, é que as devanditas opinións sexan escoitadas e tidas en conta. Facelo non só favorece o desenvolvemento de nenos, nenas e adolescentes, permitíndolles asumir responsabilidades acordes coa súa idade, senón que pode chegar a beneficiar a toda a comunidade. Como varios dos relatores nas xornadas recalcaron, os nenos non só son o futuro, senón que a súa contribución á sociedade é importante agora, no presente. Segundo mencionou durante a súa intervención nas xornadasAlberto Soteres, Presidente da Plataforma de organizacións de Infancia, "o dereito á participación é o menos coñecido e do que "menos somos conscientes". Que é o que fai que o Dereito á Participación nos "custe" tanto?