Educación inclusiva en Vietnam: o seu dereito, a nosa responsabilidade

Post de Sandra Bisin, UNICEF en Vietnam.

Son as 9 da mañá e Nguyen Van Quy, de catro anos, está sentado nunha mesa fronte ao seu profesor favorito, Nguyen Xuan Viet. Sobre a mesa hai seis cartas onde están escritos diferentes partes do corpo: "NARIZ", "BOCA", "OLLO". " Onde está o nariz? ", pregúntalle Viet. Quy bota unha ollada rápido ás tarxetas, pon un gran sorriso e sinala co dedo unha delas. " Ben feito! Choca eses cinco! ". Viet e Quy aplauden, a cara de Quy mostra un sorriso de orgullo.Quy foi diagnosticado de autismo cando naceu. A súa aparencia é como a de calquera outro neno. Hai máis dun ano remitíronlle ao Centro de Recursos de Educación Inclusiva de Da Nang e foi inscrito nun xardín de infancia que proporcionaba educación especial. Alí, xunto a doce nenos con minusvalidez intelectual, asiste a clases adaptadas ás súas necesidades específicas. Pero hai esperanza de que pronto poida unirse a unha escola inclusiva e seguir clases de educación regular cun grupo mixto de nenos. "Quy fixo enormesprogresos nun tempo moi curto. Hai tres meses era outra historia. As súas habilidades lingüísticas eran moi limitadas: non era capaz de facer frases completas ou recoñecer nomes e números. Agora non só pode ler as palabras, senón que tamén pódeas asociar con obxectos da vida real", di Viet.Viet graduouse hai sete anos pola Facultade de Educación Especial en Ho Chi Minh. Reúnese con Quy catro veces por semana en sesións individuais de 45 minutos. Desenvolveu un plan de aprendizaxe individual para Quy co fin de seguir o progreso do neno. Tamén se reúne cos pais de Quy unha vez ao mes para falar sobre o seu desenvolvemento. "Quy só ten catro anos e vendo o ritmo do seu desenvolvemento, estou seguro de quedentro de dous anos será capaz de unirse áeducación regular, engade Viet.

Conceptos erróneos sobre os nenos con minusvalidez

Segundo datos do goberno de Vietnam, hai ao redor de 1,3 millóns de nenos con minusvalidezno país. Estes nenos enfróntanse a retosimportantes na súa vida diaria, como adiscriminación, o acceso limitado á atención sanitaria básica e outros servizos públicos. A miúdo hai unha falta de comprensión cara a estes nenos con necesidades especiais. "Existe un estigma e conceptos erróneos cara aos nenos con minusvalidez e isto dar lugar á súamarxinación dentro da propia familia, na comunidade, na escola e na sociedade en xeral. Como resultado, é probable que moitos non asistan ao colexio e que, entre os máis vulnerables, se dean casos de neglixencia, abusos e explotación ", di Mitsue Uemura, Xefe do departamento de educación de UNICEF en Vietnam. Un estudo levado a cabo polo goberno vietnamita e UNICEF hai uns anos, puxo de manifesto que máis da metade dos nenos con minusvalidez non teñenacceso á educación. Tamén revelou que a gran maioría dos nenos con minusvalidez en Vietnam non rematan a educación primaria. Outros informes mostran que só o seis por cento dos nenos con minusvalidez completan a educación secundaria superior.

Educación inclusiva: o seu dereito, a nosa responsabilidade

"En Vietnam, os nenos con minusvalidez deben ter acceso a unha educación primaria e secundaria inclusiva e de calidade en condicións de igualdade co resto de nenos nas comunidades nas que viven. É obriga do goberno garantir que dispoñan deste dereito e é a nosa responsabilidade dar apoio a isto", engade Mitsue Uemura.

Nos últimos anos, UNICEF promoveu a educación inclusivapara nenos con minusvalidez mediante a prestación de apoio técnico ao Plan de Acción Nacional de Vietnam para a Educación de Nenos con Minusvalideces, e ao desenvolvemento e a aplicación da lei para as persoas con minusvalidez. Como resultado, os nenos que foron inicialmente orientados cara á educación especial terán agora máis oportunidades de unirse á educación regular e, por ende, de integrarse na súa comunidade. En 2010 UNICEF axudou a elaborar manuais con equipos de expertos para apoiar profesionais a identificar a minusvalidez infantil, promover a intervención temperá, a atención e os servizos de protección, e a prestación da educación inclusiva para nenos con minusvalidez.

Ademais, máis de 850 mestres e administradores escolares de todo o país foroncapacitados en educación inclusiva e agora melloraron os seus coñecementos e habilidades na materia. A través desta formación puideron coñecer os diferentes tipos de minusvalideces e como traballar con estes nenos para facer fronte ás súas necesidades individuais nas escolas e nas aulas.

As investigacións demostran que a educación inclusiva conduce a mellores resultadosde aprendizaxe para todos os nenos, non só para os que teñen minusvalidez. Ademais promove a tolerancia e permite a cohesión social, xa que xera igualdade de participación na sociedade.