Día Internacional do Migrante: unha mochila de dereitos como equipaxe

Todos os días tomamos decisións, unhas máis importantes que outras. Todos os días, hai miles de familias que toman unha das decisións máis duras ás que che podes enfrontar: saír do teu país, abandonar todo o que coñeces e queres.
 
A guerra, a violencia, a pobreza ou a falta de alimentos fan que moitos pais e nais, preocupados polo futuro dos seus fillos, tomen esta decisión antes unha situación insustentable.  
Hoxe  Día Internacional do Migrante, que se celebra cada 18 de decembro, é unha ocasión que sen dúbida non podemos desaproveitar para lembrar a dura viaxe que estas familias emprenden cando ven obrigados a converterse en migrantes. 
 
Cando chega o momento de saír da súa casa, todos os membros da familia teñen que tomar unha segunda gran decisión. Que me levo? Unha elección difícil, xa que na maioría dos casos poden levar pouco máis que unha mochila cada un

DÍA Do MIGRANTE: MoitOS NenOS ABANDONAN o SeU EQUIPAxE POLo CAMIñO

No caso dos nenos, como é natural, todos queren levar o seu xogo ou libro preferido. Probablemente, todos meterían tamén aos seus amigos na maleta, pero non é posible. 
 
A viaxe non fai senón complicar as cousas e moitos deles terán que abandonar parte da súa equipaxe polo camiño. Son moitos os nenos que chegan aLesbos e contan que, ao subir á lancha enTurquía, obríganlles a deixar atrás as súas pertenzas para alixeirar a carga.
 
Con todo, hai algo que ninguén lles pode obrigar a abandonar: os seus dereitos. Uns dereitos, os dos nenos, que non poden ser pasados por alto baixo ningún concepto polo mero feito de que se atopen en tránsito dun país a outro.

DÍA Do MIGRANTE: TODOS OS NenOS TEñEN OS MeSMOS DEREitOS

Todos os nenos, osmigrantes, os refuxiados e os que viven no seu país natal, teñen os mesmos dereitos. En termos xurídicos é o que a Convención sobre os Dereitos do Neno recolle como o principio de non discriminación.
 
Ademais, a Convención tamén recolle todas as decisións políticas que poidan afectar á infancia teñen que ter sempre en conta o que é mellor para o neno. Isto é un factor crave a ter en conta nacrise migratoria e de refuxiados que Europa está a vivir en primeira persoa.
 
Mesmo hai un artigo específico da Convención para o caso dos nenos refuxiados que fala de que unha protección especial para estes nenos e da obrigación dos estados de garantir esta protección.

DÍA Do MIGRANTE: OS NenOS NOn PERDEN os SeUS DEREitOS POR CRUZAR FRONTEiRAS

O dereito ao xogo, á educación, á saúde... Os nenos non perden ningún destes dereitos só polo feito de cruzar unha fronteira. Que o Día Internacional do Migrante sirva para gritalo aos catro ventos!
 
Temos que seguir traballando para que os nenos refuxiados e migrantes non perdan a súa mochila de dereitos. É a súa equipaxe máis valiosa e do que depende todo o demais. Ti podes axudarnos a conseguilo. 
 
Post escrito por Lara Aparicio, storyteller de UNICEF España

Fondo de Emergencias

Ayúdanos a estar preparados ante una emergencia.

¿Sabes que puedes recuperar hasta un 80% de tus donaciones? Más info

Desgravación fiscal

Deducción y desgravación de donaciones a UNICEF

Si has decidido hacerte socio o realizar un donativo puntual a UNICEF te informamos que puedes desgravarte estas donaciones de tu declaración de la renta. Conocer las deducciones aplicables a las donaciones que se realicen en favor de UNICEF España, como entidad acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre:

Personas Físicas (IRPF)Porcentaje de deducción
Primeros 150€80%
Resto35%
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años) > 150€ *40%
Límite deducción base liquidable10%

*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

Personas Jurídicas (IS)Porcentaje de deducción
Donaciones en general35%
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años)*40%
Límite deducción base imponible10%

*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

  • Si eres persona física, en el IRPF correspondiente a este año podrás deducirte el 80% del importe de tus cuotas y/o donativos íntegros por aportaciones de hasta 150€ al año. A partir de esa cantidad la deducción será del 35% o del 40% si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos, con un límite del 10% de la base liquidable.
  • Si eres persona jurídica, en el impuesto de sociedades podrás deducirte el 35% de tus cuotas y/o donativos íntegros. Si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos la deducción será del 40%, con un límite del 10% de la base imponible.
  • Si eres persona física o jurídica no residente en España y obtienes rentas en nuestro país, tienes también un beneficio fiscal por el importe de tus donativos. Puedes consultarlo en  https://sede.agenciatributaria.gob.es/
  • Si resides en una comunidad autónoma sujeta a un régimen foral particular o que ha establecido deducciones adicionales por donaciones a ONG, las deducciones aplicables pueden ser diferentes.

Recuerda que para que podamos informar a la Agencia Tributaria del importe de tus cuotas y donativos es imprescindible que nos hayas facilitado tu DNI o NIF y domicilio.

Por favor, si aún no lo has hecho, llámanos al 900 907 500 o escríbenos a [email protected] o facilítanos estos datos a través de tu área del colaborador en nuestra web: www.unicef.es/acceso
Si quieres ampliar la información sobre estos beneficios fiscales, por favor, consulta la web de la Agencia Tributaria: https://sede.agenciatributaria.gob.es/

Si prefieres, contacta con nosotros en el 900 907 500 de lunes a viernes de 9:00h a 21:00h y sábados de 11:00h a 17:00h | [email protected]

Donar por transferencia bancaria:
BANCO SANTANDER ES26 0049 1804 16 2610410756
BBVA ES78 0182 2370 42 0208516491