Día Internacional da Muller: "Queremos libros, non maridos!"

“Queremos libros, non maridos!". Con esta frase, tan rotunda e tan directa, pechábase un post cheo de enerxía sobre a importancia da educación para as nenas escrito por unha moza bloguera. Bora, 14 anos, congoleña, valente, comprometida coa súa xeración, consciente dos retos para enfrontar, con moitas preguntas e con non poucas propostas.

Pero por que unha adolescente ten que reclamar en pleno século XXI o seu dereito para recibir educación?.
 
Vivimos nun mundo onde o feito de nacer nena ou neno segue determinando as oportunidades que unha persoa ten para crecer sa, protexida e con acceso á educación. En demasiadas ocasións, as nenas enfróntanse a ameazas desproporcionadas para o seu benestar e a realización dos seus dereitos humanos.
 

DÍA INTERNACIONAL DA MUllER: 700 MILLóNS DE MUllERES  CASáRONse CON MENOS DE 18 AnOS

Vivimos nun mundo no que continúan vixentes prácticas que prexudican á nenae que provocan graves secuelas físicas e emocionais para sempre: mutilación xenital feminina, matrimonio precoz, probas de virginidad, infanticidios ou modificacións corporais que inclúen o engorde, o alongamento do pescozo ou o repasado dos seos? Prácticas que, amparadas polo costume ou a cultura, perpetúan adiscriminación feminina e supoñen un freo para odesenvolvemento físico e emocional de xeracións enteiras.
 
Vivimos nun mundo onde polo menos200 millóns de nenas e mulleres foron sometidas ámutilación xenital feminina e onde hai 700 millóns de mulleres que contraeronmatrimonio antes de cumprir os 18 anos, das que250 millóns fixérono antes de cumprir os 15.
 
Por iso Bora ten que seguir reclamando libros, porque vive nun mundo onde nacer nena obrígalle a seguir reclamando os seus dereitos máis básicos.
 
En UNICEF cremos que partir desta evidencia é clave para abordar o noso traballo desde un enfoque adecuado. Por iso todas as nosas accións, tamén en contextos de emerxencia, están deseñadas para contribuír áigualdade de xénero de maneira claramente definida.
 

DÍA INTERNACIONAL DA MUllER: QUe é A IGUALDADe DE xÉNERO?

A igualdade de xénero significa que mulleres e homes, nenas e nenos, gozan dos mesmos dereitos, recursos, oportunidadese proteccións.

Aigualdade entre mulleres e homes é unha cuestión de dereitos humanos, porque implica que as nenas e os nenos gozan dos seus dereitos sen ningún tipo de discriminación.  
 
A igualdade é unhacondición previa e, ao mesmo tempo, unindicador, dun desenvolvemento sustentable e centrado nas persoas.
 
A igualdade entre homes e mulleres proporciona aos nenos e nenas un modelo de respecto mutuo para relacionarse.
 
Todos oímos algunha vez iso de que "hai que educar co exemplo". E é que, se os nenos e nenas non perciben, senten e comproban que á súa ao redor as normas, actitudes e condutas dos seus maiores están en consonancia coa igualdade de xénero, será difícil para eles mesmo imaxinar, e sobre todo alcanzar, un mundo igualitario.
 

DÍA INTERNACIONAL DA MUllER: TODOS TEMOS MoitO QUE APORTAR

Por iso todos temos tanto que achegar, aínda que "só" sexa coa nosa actitude, coasnosas palabras, co noso compromiso, cos nosos tuits... Porque somos reflexo do que pensamos e do que sentimos. Tan só fai falta que tomemos conciencia diso e que cada un atope a súa forma de expresalo. 
 
Millóns de nenas que viven no mundo teñen dereito a moito máis que libros. Merecen ter escolas con bos profesores e instalacións adecuadas, contar con espazos de participación, ter acceso aservizos de saúde, ser protexidas... Merecen, á fin e ao cabo, que os seus dereitos sexan respectados. E non é unha cuestión menor: diso depende que o noso mundo avance.
 
Bora teno claro, por iso fai oír a súa voz a través das redes sociais. En UNICEF tamén somos moi conscientes diso, por iso non deixamos de traballar por conseguir un mundo máis igualitario. E ti, úneste?.
 
Post por Nazareth Mateos, especialista en xénero de UNICEF Comité Español