Dereitos do neno: avanzando na aplicación da CDN con propostas concretas

Post de Silvia Ayala, Responsable de Sensibilización e Políticas de Infancia de UNICEF Comité Cataluña.


Co obxectivo de avanzar na aplicación real dos dereitos da infancia, establecidos na Convención sobre os Dereitos do Neno, dende UNICEF Comité Cataluña estamos a traballar na articulación dunha proposta concreta: a Valoración de Impacto na Infancia (mecanismo chamado en inglés Child Impact Assessment). Coordinámonos para iso con UNICEF Comité Principado de Asturias e coa área de Sensibilización e Políticas de Infancia de UNICEF España para dar forma a esta proposta.

 
Esta iniciativa foi feita pública hai unhas semanas, cando UNICEF Comité Cataluña compareceu ante o Parlamento de Cataluña cun triplo obxectivo: en primeiro lugar, presentar as achegas deUNICEF Comité Cataluña respecto aoPacto pola infancia; en segundo lugar, presentar aos deputados autonómicos o informe A Infanciaen Cataluña 2012-2013; e, por último, lanzar esta proposta de futuro de Valoración de Impacto na Infancia.

Os deputados valoraron positivamente o traballo de UNICEF no noso país, en materia de políticas de infancia, e, á súa vez, pedíronnos que fixésemos propostas concretas de futuro. Foi unha boa oportunidade para situar a organización como referente no debate público sobre infancia.

Pero, que é a Valoración de Impacto na Infancia? É un xeito de ter en conta os nenos á hora de deseñar políticas e redactar leis. Aínda que sexan cidadáns que non votan, aféctanlles todas as decisións e corren o perigo de ser esquecidos nestes procesos. Definímolo como un mecanismo sistemático para avaliar, determinar, analizar e revisar os potenciais impactos que as decisións políticas a todos os niveis poden comportar sobre os nenos e os seus dereitos.
 

POR QUe UNhA VALORACIÓN DE IMPACTO NA INFANCIA?

Y, por que aplicar este mecanismo? Elaboramos 8 argumentos básicos e a continuación expoñemos algúns deles. En primeiro lugar, é importante aplicar esta valoración de impacto para facer fronte ao actual contexto crítico da realidade da infancia (atendendo a moitos datos, entre eles os de pobreza infantil, exclusión e fracaso escolar).

En segundo lugar, porque hai unha recomendación do Comité dos Dereitos do Neno para España de establecer un mecanismo de avaliación. En terceiro lugar, porque se trata dunha ferramenta útil paravisibilizar e dar voz aos nenos. En cuarto lugar, porque é un mecanismo para avanzar cara ao bo goberno, e, por último, porque xa se está implementar noutros ámbitos, como xénero e medio.

O recentemente aprobadoPlan Estratéxico Nacional de Infancia 2013-2016 (PENIA) xa inclúe a valoración de impacto na infancia como unha proposta, o que significa un paso nesa dirección. A proposta presentada no Parlamento de Cataluña é un paso máis para que se teñan en conta os dereitos dos nenos cando se tomen as decisións políticas, se elaboren leis e se deseñen políticas públicas.

É, en definitiva, unbo exercicio de incidencia política para poñer a infancia na axenda política e contribuír ao seu benestar mediante un mecanismo que mide o impacto que teñen as decisións políticas sobre os nenos e nenas.