Drets de l'infant: avançant en l'aplicació de la CDI amb propostes concretes

Post de Silvia Ayala, responsable de Sensibilització i Polítiques d'Infància d'UNICEF Comitè Catalunya.

Amb l’objectiu d’avançar en l’aplicació real dels drets dels infants, establerts a la Convenció sobre els Drets de l’Infant, des d’UNICEF Comitè Catalunya estem treballant en l’articulació d’una proposta concreta: la Valoració d’Impacte sobre la Infància (mecanisme anomenat en anglès Child Impact Assessment). Per això ens hem coordinat amb el Comitè del Principat d’Astúries i amb l’àrea de Sensibilització i Polítiques d’Infància d’UNICEF Espanya per donar forma a aquesta proposta.

Aquesta iniciativa va ser expressada fa unes setmanes, quan UNICEF Comitè Catalunya va comparèixer davant el Parlament de Catalunya amb un triple objectiu: en primer lloc, presentar les aportacions d’UNICEF Comitè Catalunya respecte el Pacte per la infància, en segon lloc, presentar als diputats l’InformeInfància a Catalunya 2012/2013 i, per últim, llençar la proposta de futur de Valoració d’Impacte sobre la Infància.

Les intervencions van tenir bona acollida entre els diputats, que valoraren positivament el treball que realitzaUNICEF al nostre país en matèria de polítiques d’infància i, alhora, que féssim propostes concretes de futur. Fou una bona oportunitat per tal de situar l’organització com a referent en el debat públic sobre infància.

Però què és la Valoració d’Impacte sobre la Infància? És una manera de tenir en compte els infants a l’hora de dissenyar polítiques i redactar lleis, ciutadans que no voten però als quals els afecten totes les decisions i que corren el perill de ser oblidats en aquests processos. L’hem definit com un mecanisme sistemàtic per avaluar, determinar, analitzar i revisar els potencials impactes que les decisions polítiques, a tots els nivells, poden comportar sobre els infants i els seus drets.

I per què aplicar aquest mecanisme? Hem elaborat vuit arguments bàsics i a continuació exposem alguns d’ells. En primer lloc és important aplicar aquesta valoració d’impacte per fer front a l’actual context crític de la realitat de la infància (fent atenció a moltes dades, entre elles les de pobresa infantil, exclusió i fracàs escolar), en segon lloc perquè existeix una recomanació delComitè dels Drets de l’Infant per a Espanyad’establir un mecanisme d’avaluació, en tercer lloc, perquè es tracta d’una eina útil per tal de fer visibles i donar veu als nens i nenes, en quart lloc perquè es tracta d’un mecanisme per avançar cap a la bona governança (good governance) i, per últim, perquè ja està implementat en d’altres àmbits, com és el cas de gènere o medi ambient.

El recentment aprovat Plan Estratégico Nacional de Infancia 2013-2016 (PENIA) ja inclou la valoració d’impacte sobre la infància com una proposta, el que significa un pas en aquella direcció. La proposta presentada al Parlament de Catalunya és un pas més per tal que es tinguin en compte els drets dels infants quan es prenguin decisions polítiques, s’elaborin lleis i es dissenyin polítiques públiques.

És, en definitiva, un bon exercici d’incidència política per posar la infància a l’agenda política i contribuir al seu benestar mitjançant un mecanisme que mesura l’impacte que tenen les decisions polítiques sobre els nens i les nenes.