25 anos de Dereitos de Infancia: O mundo é un lugar mellor para os nenos?

No marco do 25 aniversario da Convención sobre os Dereitos do Neno, lanzamos varias preguntas: Un neno nacido hoxe ten mellores perspectivas de vida que un nacido en 1989? A CDN tivo un impacto positivo na vida de todos os nenos en todos os lugares? Os Dereitos dos Nenos cumpríronse coa mesma intensidade para todos?

Os datos demostran que o mundo é un lugar mellor que hai 25 anos e se deron importantes progresos en áreas clave para a infancia. Non obstante, os avances non foron iguais para todos os nenos e nenas do planeta. As súas oportunidades seguen dependendo do seu xénero, da súa etnia ou da riqueza dos seus países, barrios ou familias.

En todas as rexións, a CDN inspirou cambios nas leis para protexer os nenos e ofreceu un marco para facer políticas concretas. É o tratado máis ratificado da historia e proporcionou un mandato e unha folla de ruta para concretar os dereitos de infancia en programas. Recoñeceunos como independentes, propietarios e defensores do seu dereito á saúde, protección, educación, participación e ocio. Tamén facilitou un mellor entendemento do que significa a pobreza infantil, as súas diferentes dimensións e o seu impacto no seu desenvolvemento e o dos seus países.

a mortalidade infantil reducíuse a  metade

O número de nenos que morre antes do seu quinto aniversario é hoxe a metade que en 1989. A matriculación na escola primaria é case universal en todos os países e moitas máis escolas teñen o mesmo número de nenas e nenos matriculados en primaria. Case 2.300 millóns de persoas accederon a fontes de auga potable entre 1990 e 2012 e a polio é hoxe unha enfermidade practicamente erradicada. As novas infeccións por VIH/SIDA entre os nenos caeron case un 60% dende 1990 e ao redor de 10.000 comunidades declararon o seu compromiso para abandonar a Mutilación Xenital Feminina.

Ademais, nestes 25 anos de CDN, os ODM
 foron impulsores do avance nos dereitos dos nenos. Rexistráronse progresos en todos os obxectivos e alcanzado tres metas antes do prazo: a redución á metade da pobreza extrema en Asia oriental, suroriental e meridional, o Cáucaso, América Latina e o Caribe; o acceso á auga potable; e a mellora das condicións de vida nos suburbios urbanos. Quedan moitas metas non alcanzadas e cuestións sen resposta como as desigualdades e a degradación ambiental, sendo unha gran responsabilidade saber que podemos conseguilo e non poñer todos os recursos.

Que pasa cos nenos deixados atrás?

O 25 aniversario da CDN é tamén unha oportunidade única para celebrar os avances pero, por riba de todo, para saber quen é os nenos deixados atrás.

Os nenos deixados atrás están en moitos lugares, viven en diferentes rexións e están en todos os países. Son os nenos de grupos minoritarios, os nenos con minusvalidez, os que viven en áreas rurais ou en fogares pobres. Poden estar en países esgazados polos conflitos como Sirya, onde os nenos soportan anos de violencia e desprazamentos, República Centroafricana, Sudán do Sur, Iraq ou Gaza, onde os conflitos violentos e ataques indiscriminados poñen en perigo moitos nenos.

Este é o preámbulo dunha longa lista de nenos deixados atrás. Non podemos falar do respecto universal destes dereitos ata que os avances sexan iguais para todos os nenos en todos os lugares.

Moitos nenos en África Subsahariana seguen morrendo cada día por causas evitables e 2,8 millóns de bebés no mundo morren no seu primeiro mes de vida. Máis de 30 millóns de nenas aínda non van á escola primaria e estímase que 1 millón e medio se casa en matrimonios forzados. Non podemos falar de respecto universal cando os nenos son arrancados das súas familias, recrutados por grupos armados e obrigados a loitar e morrer. Cando as decisións que se aplican afondan as desigualdades e empeorando as vidas dos máis vulnerables.

Temos a responsabilidade de buscar novas formas para chegar a eles e impulsar o cambio coa innovación. Estas fórmulas, algunhas inspiradas por nenos, xa están a conseguir cambios reais na vida da infancia en moitos lugares do mundo. O informe Estado Mundial da Infancia 2014 - Reimaxinar o futuro: Innovación para todos os nenos e nenas recolle as innovacións e convoca aos gobernos, expertos do desenvolvemento, empresas, activistas e comunidades locais a que colaboren no obxectivo de xerar novas ideas para dar resposta a algúns dos problemas máis urxentes que ameazan á infancia. maste ao cambio?

Post de Ianire Molero, Técnica de Sensibilización e Políticas de Infancia UNICEF 
Comité Español