La desnutrició infantil. Causes, conseqüències i estratègies per a la seva prevenció i tractament

La lluita contra la desnutrició infantil és un dels grans fronts de treball d'UNICEF a tot el món. Aquest document pretén ser una eina de treball que ajudi a comprendre les dimensions de la desnutrició infantil al món, les seves causes i conseqüències, però també i molt especialment les línies bàsiques d'intervenció en les quals treballem per lluitar contra ella en els contextos més difícils.

A dia d'avui al món en desenvolupament gairebé 200 milions de nens menors de cinc anys pateixen desnutrició crònica. Són nens que, ja amb total seguretat, van a veure afectat el seu desenvolupament físic i intel·lectual a curt, mitjà i llarg termini.