UNICEF celebra l'adopció del Tractat sobre el Comerç d'Armes com a pas crucial per protegir els infants

UNICEF celebra l'adopció del Tractat sobre el Comerç d'Armes per part de l'Assemblea General de Nacions Unides ja que es tracta d'un pas crucial per protegir els infants mitjançant la regulació de la transferència d'armes entre països.

La manca de supervisió global del comerç d'armes ha permès que siguin mal utilitzades a gran escala, provocant la mort i mutilació de civils.

"El fet que el Tractat esmenti específicament els infants i les dones és especialment encoratjador", ha dit Susan Bissell, cap de Protecció de la Infància d'UNICEF a Nova York.

"El Tractat sobre el Comerç d'Armes demana explícitament als estats que considerin el risc que comporta qualsevol transferència d'armes abans que es realitzin les compravendes, per si poguessin facilitar que es cometin greus actes de violència contra dones i infants. Això és fonamental ja que les armes són una de les principals causes de mort de nens i adolescents en molts països, incloent-hi molts que no estan en guerra" va afegir.

La violència armada i les experiències individuals i grupals difereixen depenent de l'edat i el gènere. Sovint, els infants no només són víctimes i testimonis de la violència armada, sinó que també poden convertir-se en autors de violència armada.

Els nens pateixen els efectes directes i indirectes de les lesions produïdes tant a ells com als seus familiars, així com el desplaçament, la pobresa i la manca d'accés a l'educació i la sanitat.

"El repte ara és fer que funcioni el Tractat", va dir Bissell. "Aquest és el primer intent de regular una indústria d'abast global, però que té un alt impacte en les comunitats més petites. Gràcies al lideratge dels governs i la participació activa de la societat civil i de l'ONU, per fi tenim un tractat sobre el comerç d'armes."