Per una recuperació amb rostre humà

A causa del fort impacte que està causant en els infants de tot el món tant la crisi econòmica com les mesures d'ajust impulsades per desenes de països, UNICEF insta a posar en marxa "una recuperació amb rostre humà."

L'experiència acumulada per UNICEF al llarg de les tres últimes dècades, mitjançant l'anàlisi de situació i propostes polítiques per afrontar les successives crisis econòmiques que han afectat a països d'Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica, li permet aportar unsòlid conjunt de lliçons apreses, basades en evidències contrastades i en recomanacions polítiques viables.

L'informe "Per una recuperació amb rostre humà" recomanagarantir que les necessitats dels infants ocupin el primer lloc a l'hora de decidir l'assignació dels recursos disponibles; donar prioritat als indicadors socials que avaluen l'impacte de la crisi en les persones i famílies; i promoure un ampli diàleg social i polític a nivell nacional per trobar la "fórmula" adequada per sortir de la crisi d'una manera equitativa i sostenible.

El document, realitzat per l'economista Tomàs Jiménez i basat en contribucions d'experts de tot el món coordinades per UNICEF, destaca que les polítiques de control pressupostari que tenen en compte de manera explícita les necessitats en matèria de salut, nutrició, educació, ocupació i habitatge dignes per als grups de població més vulnerables, seran més adequades per protegir i promoure el benestar humà que aquells plans que ignoren o consideren de forma secundària o residual aquestes necessitats bàsiques. Això significa que les polítiques d'ajust i austeritat no només han de considerar si aconsegueixen els seus objectius econòmics sinó també com els aconsegueixen.

 
MILiONS D'infantS i FAMíLIeS CADA cop MENgen MENyS i PitjOR
Després d'analitzar les tendències d'ocupació i salaris, el preu dels aliments i les mesures posades en marxa contra la crisi en països de tot el món, UNICEF subratlla que, un cop més,els infants i les famílies més vulnerables són els més afectats per la crisi econòmica global.
 
Milions d'infants i famílies a tot el món cada vegada mengen menys i pitjor. A principis del 2012, les famílies de 55 països analitzats en l'informe estaven pagant un 80% més pels aliments bàsics en comparació amb la situació anterior a la crisi de 2007-2008. La desocupació i subocupació massives també estan fent estralls i constitueixen el tret comú més significatiu de la crisi global, que afecta tant els països desenvolupats com els que es troben en desenvolupament.El 2012, 197 milions de persones, en una gran proporció joves, no tenien feina.
 
Moltes famílies gasten cada vegada menys en salut i es veuen obligades a augmentar les jornades de treball, abandonar o deixar sols elsinfants, i fins i tot a involucrar-los en treballs domèstics o fora de la llar, fet que disminueix l'assistència dels infants a les escoles.
 
Hi ha FAMíLIeS QUE demanen PRéSecs PeR menjar 
També està creixent l'endeutament. Hi ha famílies a l'Índia que han arribat a demanar préstecs per poder menjar o pagar l'electricitat i que han arribat a vendre fins els estris de cuina. Aquestes tendències s'estan observant sobretot a les zones més desfavorides del planeta, encara que comencen cada vegada més a donar-se també en les famílies de les economies més riques del món, amb diferents nivells d'intensitat. En algunes llars europees, l'esmorzar i el berenar ja han començat a desaparèixer.
 
Tots aquests senyals evidencien que la capacitat de resistència de les famílies davant la crisi cada vegada és menor, la qual cosa fa que la inversió pública sigui més necessària que mai.
 
La protecció dels infants i de les seves famílies és una qüestió de principis, perquè la inversió en la infància més vulnerable és un imperatiu moral i un mitjà essencial per assolir els objectius de desenvolupament acordats internacionalment, entre ells els Objectius de Desenvolupament del Mil · lenni (ODM ). Però és també una bona política econòmica, perquè la inversió en la infància i els grups de població més desfavorits és necessària per millorar el capital humà i incrementar la productivitat, així com per ampliar els mercats interns i generar un creixement econòmic inclusiu i sostenible.
 
La crisi econòmica actual i les seves conseqüències socials fan necessari repensar les polítiques i l'actual model socioeconòmic a escala global. Hi ha alternatives per promoure una recuperació econòmica socialment responsable que no generi més desigualtat, que doni resposta a les amenaces més immediates, com la inseguretat alimentària i la desocupació juvenil, i que garanteixi una protecció adequada de la infància i les seves famílies, veritable epicentre dels impactes d'aquesta crisi global.