Síria: augmenta el risc de malalties en els infants

Després de dos anys de conflicte al país, augmenta el risc que els nens sirians contraguin malalties a causa de la interrupció greu de serveis bàsics, els danys produïts als sistemes d'aigua i sanejament i la falta d'accés a higiene.

Una avaluació realitzada per UNICEF a tot el país, el primer que cobreix l'àrea d'aigua i sanejament des del començament del conflicte, revela que en les zones afectades només està disponible un terç dels nivells d'aigua que hi havia abans de la crisi. Moltes persones que viuen en aquestes zones només tenen accés a 25 litres d'aigua al dia, mentre que fa dos anys tenien 75 litres al dia. L'avaluació, duta a terme en col · laboració amb els departaments municipals d'aigua i contractistes privats locals, identifica les sis zones de major risc: Damasc, Idlib, Der Ez-Zor, Homs, Alep i Al Raqqa, que són les zones on més s'ha limitat l'accés a aigua potable. Per exemple, a Der Ez-Zor, a l'est de Síria, una àrea on la violència ha estat particularment greu, només es bomba el 10% de l'aigua que s'extreia abans de la crisi.

DISTRIBUIR CLOR PeR A 10 MILiONS DE PERSONeS

"Aquests resultats posen en relleu per què UNICEF ha prioritzat el treball en el sector d'aigua i sanejament", ha dit Abdel-Khelil Youssouf, Representant d'UNICEF a Síria. "Aquest mes comencem una operació per distribuir un milió de litres de clor perquè més de 10 milions de persones, gairebé la meitat de la població del país, tingui accés a aigua potable durant tres mesos". A causa del conflicte gairebé s'ha parat en tot el país la producció nacional de productes químics destinats al tractament d'aigua, la qual cosa augmenta el risc que l'aigua de l'aixeta estigui contaminada". "Encara hem de fer molt més per arribar a tots els que necessiten ajuda per tal d'evitar el risc que es propaguin malalties transmeses per l'aigua", ha afegit. Els talls d'energia, l'escassetat de combustible, la manca de manteniment a causa de la inseguretat i els danys que han patit les infraestructures són les principals raons que estan darrere de l'augment de la manca d'aigua. A les zones on les fonts d'alimentació estan més deteriorades s'utilitzen sovint generadors, encara que el seu ús s'està complicant per la falta de combustible i de recanvis. Les famílies prefereixen cada vegada més comprar aigua subministrada per camions cisterna a les comunitats. Una família de set membres paga almenys $ 15 (11,18 euros) cada 15 dies per tenir aigua. Això és més del que moltes famílies vulnerables es poden permetre. A més, els camions cisterna solen subministrar aigua de poca qualitat i en quantitats limitades. L'avaluació va revelar que les dones i els infants de les ciutats afectades estan exposats a ambients insalubres, ja que el tractament d'aigües residuals ha baixat a la meitat (del 70% abans de la crisi del 35% actual). La recollida i eliminació segura dels residus domèstics també s'ha interromput. L'accés a aigua, inodors i sabó a les escoles i a les instal · lacions sanitàries és molt baix. La situació és més preocupant per a les persones que viuen en allotjaments col·lectius, especialment a les 1.500 escoles en què molts s'hi han refugiat. Les seves[]condicions són sovint insalubres a causa de la manca de banys, dutxes, articles d'higiene com ara sabó, i a l'accés racionat a l'aigua (normalment menys de 10 litres per persona i dia).

Fins ara, UNICEF ha proporcionat aigua potable i per a la llar amés de 22.000 persones afectades per l'emergència. En les àrees del conflicte s'han lliurat kits d'higiene i sabó a 225.000 persones. UNICEF estima que dels 4 milions de persones afectades, la meitat són infants. Per respondre a les creixents necessitats d'aigua i sanejament,UNICEF ha fet una crida de 22,5 milions de dòlars(16.780.000 d'euros), que formen part del Pla de Resposta d'Assistència Humanitària per Síria llançat al desembre de 2012. L'objectiu és proporcionar, fins al mes de juny, kits d'higiene, sabó, inodors i serveis a 750.000 persones. Així mateix, UNICEF té previst donar accés a aigua i sanejament a 50.000 infants en escoles, Espais Amics de la Infància i espais temporals d'aprenentatge, així com reparar i rehabilitar els sistemes d'aigua comunitaris. Actualment, falta per cobrir el 80% dels fons sol · licitats per UNICEF per dur a terme el seu treball en les àrees d'aigua i sanejament. "Estem fent tot el possible per ampliar el nostre abast i garantir que més gent disposi d'aigua segura i sanejament", va dir Abdel-Khelil. "La manca de fons és la major limitació" va afegir. UNICEF és una de les nombroses organitzacions humanitàries internacionals que treballen en el sector d'aigua, sanejament i higiene a Síria.