Neix la web 'Una escola amb drets': recursos i orientacions per a l'educació en drets

UNICEF Comitè Catalunya ofereix des d'aquest 2014 un nou recurs virtual amb orientacions i exemples sobre com avançar en la incorporació de drets en la pràctica educativa

Ja està disponible la pàgina web del programa Una escola amb drets, que UNICEF Comitè Catalunya desenvolupa des del 2011 a fi d'enfortir les capacitats dels actors de la comunitat educativa perquè els drets de la infància es coneguin i es visquin a l'escola.

La web està estructurada en diverses seccions que contenen els documents generats i la informació que s'ha anat sistematitzant des de l'inici del projecte.

Així doncs, hi ha un espai dedicat als informes realitzats en el marc del projecte i altres que alberguen els recursos educatius, les bones pràctiques i lesreferències bibliogràfiques i pàgines web d'interès.

La plataforma respon a la necessitat defacilitar la tasca pedagògica en aquesta temàtica, tal com es va detectar en la investigació inicial del projecte. El diagnòstic també va posar en relleu el desconeixement que hi ha sobre la Convenció sobre els Drets de l'Infant per part del professorat i de les famílies, així com la feble consciència a nivell institucional de l'obligatorietat de tenir en compte l'enfocament de drets com a guia per a lafunció educativa.

La manca i alhora demanda de formació en drets humans de la infància ha motivat el disseny i l'laboració d'uncurs online per al professorat, del qual s'han impartit les dues primeres edicions el 2013 a través de l'aula virtual de la Fundació Pere Tarrés.

En aquest sentit, la nova pàgina web complementa aquesta formació en facilitar propostes didàctiques sobre temàtiques relacionades amb els continguts i valors que promulga la Convenció. Per a això s'ha realitzat una selecció de recursos existents i s'han classificat per nivells i tipologia de drets.

D'altra banda, utilitzant els criteris definits pel model d'unaescola amb drets com a paràmetres, s'han recopilat experiències de centres educatius com a pràctiques de referències en la promoció dels drets. Formen part del contingut d'una de les seccions de la pàgina web i es pretén que els mateixos centres publiquin les seves propostes per anar nodrint aquest banc de recursos.