La mortalitat infantil cau en un 41%

Diversos països en diferents parts del món estan aconseguint ràpids progressos en la reducció de morts d'infants, el que demostra que és possible disminuir radicalment la mortalitat infantil en el lapse de dues dècades.

L'Informe sobre els Progressos de 2012, titulat  El compromiso con la supervivencia infantil: Una promesa renovada revela que les reduccions més importants s'han aconseguit en les taxes de mortalitat dels menors de cinc anys en totes les regions i en diversos països.

Això s'ha traduït en una ferma reducció del nombre estimat de morts de menors de cinc anys a tot el món. Les dades publicades avui per UNICEF i el Grup Interinstitucional per les Estimacions sobre Mortalitat Infantil de les Nacions Unides mostren queel nombre d'infants menors de cinc anys que han mort a escala mundial es va reduir de gairebé 12 milions el 1990 a un estimat de 6, 9 milions en 2011. Cada dia moren uns 14.000 infants menys, fet que suposa un descens del 41%, passant de 87 morts per cada mil nascuts vius el 1990 a 51 l'any passat.L'informe posa en relleu que ni el fet de pertànyer a una regió determinada ni la situació econòmica és necessàriament un obstacle perquè els països redueixin les morts infantils. Països d'ingressos baixos com Bangla Desh, Libèria i Ruanda, països d'ingressos mitjans com Brasil, Mongòlia i Turquia o països d'alts ingressos, com Oman i Portugal, han aconseguit avenços espectaculars en reduir les taxes de mortalitat dels menors de cinc anysen més de dues terceres parts entre 1990 i 2011.

1 de cada 9 infants de l'àfrica subsahariana mor abans de fer cinc anys

“El descens mundial de la mortalitat dels menors de cinc anys és un èxit significatiu i un testimoni de la feina i la dedicació de molts, incloent-hi els governs, els donants, els organismes i les famílies", diu el director executiu d'UNICEF, Anthony Lake . "Però també hi ha assumptes pendents: milions d'infants menors de cinc anys segueixen morint cada any per causes en gran mesura prevenibles per a les quals existeixen intervencions provades i assequibles".
 
"Aquestes vides es podrien salvar mitjançant vacunes, una nutrició adequada i atenció bàsica mèdica i materna. El món disposa de la tecnologia i els coneixements tècnics per fer-ho. El repte consisteix a posar-ho a disposició de tots els infants ".
 
L'informe combina les estimacions de mortalitat amb una descripció de les principals causes de mortalitat dels infants menors de cinc anys, i les estratègies d'alt impacte que es necessiten per accelerar el progrés. Les morts de menors de cinc anys estan cada vegada més concentrades a l'Àfrica subsahariana iÀsia meridional, que en conjunt van representar més del 80% de totes les morts de menors de cinc anys el 2011. Com a mitjana, un de cada nou nens d'Àfrica subsahariana mor abans de complir els cinc anys.
 
Més de la meitat de les morts per pneumònia i diarrea -que en total representen gairebé el 30% de les morts de menors de cinc anys a tot el món- es produeixen en només quatre països: l'Índia, Nigèria, el Pakistan i la República Democràtica del Congo. Les malalties infeccioses es caracteritzen per estar relacionades amb la iniquitat, afectant desproporcionadament les poblacions més pobres i vulnerables que no tenen accés a tractaments bàsics ni a intervencions de prevenció. Aquestes morts es poden evitar.

Una promesa renovada: moviment a favor de la supervivència infantil

Sota el lema d'Una promesa renovada està sorgint un moviment en pro de la supervivència de l'infant destinat a enfortir, reorientar i aprofitar dues dècades d'avenços significatius. L'oportunitat per aconseguir una reducció més dràstica de les morts infantils prevenibles mai ha estat més gran. Des del juny, més de la meitat dels governs del món han renovat el seu compromís amb la supervivència infantil. Espanya també acaba d'anunciar el seu suport a la iniciativa. Entre les cinc accions prioritàries, els aliats es comprometen a accelerar els progressos centrant-se en les esferes on el repte de la supervivència infantil és major.
 
Cal aprofundir en els esforços, particularment en els països més poblats que tenen una alta taxa de mortalitat. A més dels factors mèdics i de nutrició, les millores en altres esferes-en particular l'educació, l'accés a l'aigua potable i el sanejament adequat, una bona alimentació, la protecció de la infància i l'empoderament de la dona-també augmentaran les possibilitats de supervivència i desenvolupament de l'infant.

Firma ¡Ni un niño más! La promesa para que ningún niño muera por causas evitables