Katy Perry se suma a UNICEF i visita els infants de Madagascar

La cantant i compositora internacionalment reconeguda Katy Perry ha visitat Madagascar per cridar l'atenció sobre la situació dels infants al país tropical, un dels més pobres del món, que encara s'està recuperant d'una crisi política que va començar el 2009.

"En menys d'una setmana aquí a Madagascar, he visitat des de barriades marginals abarrotades a la ciutat fins als pobles més remots, i m'he quedat impactada per la increïble necessitat d'una vida sana: nutrició, sanejament i protecció contra les violacions i abusos; i això és en el que treballa UNICEF", va dir Perry.

"Estic molt agraïda a UNICEF per donar-me l'oportunitat de veure de primera mà com els seus programes marquen una diferència real en les vides dels nens. El suport a UNICEF està salvant els infants, jo sóc testimoni d'això."

En la seva primera visita de suport a UNICEF, Perry va veure una àmplia gamma de programes, des d'educació, nutrició, salut i protecció de la infància a programes d'aigua, sanejament i higiene. Va començar el seu viatge en un barri pobre de la capital, Antananarivo, va visitar un centre de protecció de la infància i es va reunir amb nens, joves i mares que havien patit abusos i abandonament, i que actualment estan rebent suport i assessorament. Més de tres de cada quatre nens a Madagascar viuem en la pobresa extrema, fet que els fa vulnerables a l'explotació.

La majoria dels donants internacionals han congelat l'ajuda al desenvolupament arran de la crisi del 2009, fet que va obligar el Govern a fer retallades dràstiques en la despesa pública, donant com a resultat que gran part de la població no tingui accés a l'atenció bàsica de salut ni educació primària. Perry va visitar una escola infantil i primària, a la qual UNICEF dóna suport,construïda perquè els infants puguin tornar a l'escola.

A l'escola infantil Sahavola, 117 nens i nenes de 3 a 6 anys reben una educació primària de qualitat i aprenen la importància de pensar de manera creativa i treballar en equip. També se'ls anima a participar en les pràctiques de salut i higiene a una edat primerenca. Per promoure la higiene i el sanejament, UNICEF ha construït latrines i embornals a l'escola, on Perry va rentar-se les mans amb els nens.

L'antiga escola primària del poble, feta de pals i amb un sostre de palla, va ser destruïda per un dels ciclons tropicals que assoten l'illa cada any. UNICEF la va reemplaçar per un edifici sòlid, resistent als ciclons.

Les taxes d'escolarització a Madagascar són alarmantment baixes.Només 3 de cada 10 infants que comencen l'escola primària acaben el cicle. Dos terços dels mestres no han rebut cap capacitació formal.

UNICEF i les autoritats escolars nacionals estan treballant per millorar la situació a través de la construcció d'escoles i la provisió de materials didàctics, la formació dels professors i el suport als plans d'acció de la comunitat per a l'educació.

"L'educació és una oportunitat increïble aquí. Vaig visitar una comunitat molt remota, on els nens i els mestres caminen durant 45 minuts per arribar a l'escola. Això és una mostra de com estan d'agraïts de poder tenir educació", va dir Perry en una escola primària a la qual UNICEF dóna suport al poble d'Ampihaonana.

Al centre de nutrició al poble d'Androranga, Perry va aprendre sobre els esforços d'UNICEF per fer front un altre problema greu del país: la desnutrició crònica. La meitat dels nens de Madagascar pateix desnutrició crònica, cosa que col · loca el país entre els sis pitjors del món en aquesta malaltia.

La humil nutrició de les mares, les pràctiques inadequades d'alimentació i la pobra qualitat dels aliments contribueixen al fracàs d'aquests infants a aconseguir el seu ple potencial mental i físic. El centre, dirigit per un treballador de salut de la comunitat, identifica els casos i treballa amb les mares del poble per millorar la nutrició dels infants, en particular centrant-se en la importància de la lactància materna exclusiva durant els primers sis mesos de vida del nadó.