Infants amb discapacitat, entre els més marginats

Els infants amb discapacitat i les seves comunitats es beneficiarien si la societat se centrés en allò que els nens poden aconseguir en comptes d'allò que no poden fer. És la principal conclusió de l'Estat Mundial de la Infància 2013 (EMI), l'informe anual que publica UNICEF i que s'ha presentat a la seu d'UNICEF Espanya a Madrid.

L'EMI recull any rere any l'evolució dels indicadors que reflecteixen el grau de desenvolupament de la infància a cada país i realitza una anàlisi sobre alguna de les situacions que viuen els infants al món. En aquest 2013 l'anàlisi del EMI s'ha centrat en les nenes i els nens amb discapacitat, que són uns 93 milions al món.

Concentrar-se en les capacitats i el potencial dels infants amb discapacitat oferiria beneficis a la societat en el seu conjunt. "Quan un veu la discapacitat abans que el nen, no només és dolent per a l'infant, sinó que priva la societat de tot el que aquest nen ha d'oferir", ha dit el director executiu d'UNICEF, Anthony Lake. "La seva pèrdua és una pèrdua per a la societat, el seu guany és un guany per a la societat".

En aquest sentit, la presidenta d'UNICEF Espanya,Consuelo Crespo, ha subratllat que, "quan se'ls dóna l'oportunitat, els nens amb discapacitat demostren que són capaços de superar els obstacles". Així mateix, va fer una crida a l'acció "perquè els governs compleixin els seus compromisos i deixen d'existir barreres per a aquests nens". "Encara són invisibilitzats en les polítiques, pels Estats i en la vida social. La seva exclusió és una violació dels seus drets".

EL PAPEr CLAu DE L'EDUCACIÓ

L'informe exposa com les societats poden ser inclusives per als infants amb discapacitat, perquè quan ells exerceixen una funció en la societat, tots es beneficien. Per exemple, l'educació inclusiva amplia els horitzons de tots els nens fins i tot quan el seu objectiu principal és oferir una oportunitat a la infància amb discapacitat per aconseguir les seves ambicions.

Augmentar les activitats per donar suport a la inclusió dels nens amb discapacitat ajudaria a fer front a la discriminació, que els empeny encara més cap als marges de la societat.

"Els infants amb discapacitat no són un problema, el que és un problema són les barreres a les quuals s'enfronten" en l'accés a la salut, la nutrició i una educació de qualitat, ha assenyalat la directora de Sensibilització i Polítiques d'Infància d'UNICEF Espanya, Marta Arias.

La directora executiva del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Pilar Villarino, també ha insistit en el paper de l'educació: "Només hi haurà una inclusió real i efectiva quan hi hagi una educació igual per a tots". En aquest sentit, ha reclamat que les retallades per l'actual crisi econòmica no impliquin una "retallada de drets".

incloure els infants amb discapacitat des del naixement
Per a molts infants amb discapacitat, l'exclusió comença en els primers dies de les seves vides, quan es registra el seu naixement. A causa de la manca d'un reconeixement oficial, es troben aïllats dels serveis socials i de la protecció jurídica, que són essencials per a la seva supervivència i les seves perspectives. La marginació augmenta encara més amb la discriminació.[]
 
L'Estat Mundial de la Infància de 2013: Infants amb discapacitat diu que aquests nens tenen menys probabilitats de rebre atenció mèdica o d'anar a l'escola. Es troben entre els més vulnerables a la violència, l'abús, l'explotació i l'abandó, sobretot si se'ls oculta o se'ls ingressa en institucions, cosa que passa sovint causa de l'estigma social i el cost econòmic que suposa la seva criança.
 
El resultat combinat és que els infants amb discapacitat es troben entre les persones més marginades del món.
 
El gènere és un factor clau, ja que les nenes amb discapacitat tenen menys probabilitats que els nens de rebre aliments i atenció.
 
Hi ha poques dades precises sobre el nombre de nens amb discapacitat, quines discapacitats tenen i la manera en què afecten les seves vides. Com a resultat, pocs governs disposen d'una orientació fiable per a l'assignació de recursos per tal de donar suport i ajudar els nens amb discapacitat i les seves famílies.
 
Al voltant d'un terç dels països del món no han ratificat fins ara la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. En l'informe s'insta a tots els governs a que compleixin les seves promeses de garantir la igualtat de drets de tots els seus ciutadans, inclosos els nens més exclosos i vulnerables.
 

eLS CASOS DE la YAIZA i la MARÍA JOSÉ: PeR UN Món SeNse BARREReS

La Yaiza Íñigo i la María José López, dues joves espanyoles membres de la Xarxa Estatal d'Infància amb Discapacitat (REID), han explicat la seva experiència personal sobre la discapacitat.
 
La Yaiza, de 20 anys, té sordesa profunda i porta dos implants coclears. Amb tot, es considera una persona "autònoma independent". En la seva opinió, "invertir en la infància amb discapacitat és rendible i intel · ligent". "Li tornem a la societat la inversió realitzada mitjançant la nostra participació en els assumptes públics".
 
Mentrestant, la María José, de 16 anys, ha dit que el desig de les persones amb discapacitat és "formar part del món, però que també el món formi part de nosaltres". "A la societat on he crescut i visc no em veuen com una persona diferent, sinó igual a la resta. Però encara em segueixo trobant amb barreres".
 
Avenços en la inclusió d'infants amb discapacitat
No obstant això, i encara que de manera desigual,s'està avançant cap a la inclusió dels nens amb discapacitat, i l'Estat Mundial de la Infància 2013 proposa un programa d'acció per al futur.
 
L'informe insta els governs a ratificar i aplicar la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i la Convenció sobre els Drets de l'Infant, i a donar suport a les famílies perquè puguin cobrir els elevats costos que suposa la cura dels nens amb discapacitat .
 
Així mateix, l'informe demana mesures per combatre la discriminació en les societats, els encarregats de prendre decisions i els proveïdors de serveis essencials com l'educació i l'atenció sanitària.
 
Els organismes internacionals s'haurien d'assegurar que l'assessorament i l'assistència que presten als països en desenvolupament siguin compatibles amb la Convenció sobre els Drets de l'Infant i la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. També haurien de promoure un programa mundial concertat d'investigació sobre la discapacitat, per tal de generar dades i anàlisi que orientin la planificació i assignació de recursos, diu l'informe.
 
L'Estat Mundial de la Infància remarca la importància d'involucrar els nens i adolescents amb discapacitat, consultar-los sobre el disseny i l'avaluació dels programes i serveis destinats a ells.
 
Tots es beneficien quan els enfocaments inclusius tenen en compte l'accessibilitat i el disseny universal dels entorns, que d'aquesta manera poden ser utilitzats per tots en la mesura del possible, sense necessitat que siguin adaptats.
 
"El camí per davant és un repte", va afegir Lake a Da Nang, Vietnam, durant la presentació de l'informe. "Però així com els nens no accepten límits innecessaris, nosaltres tampoc hauríem acceptar-los."