Fòrum Mundial sobre l'Educació: 15 anys per a transformar l'educació

 
El Fòrum Mundial sobre l'Educació arriba a la seva fi amb l'aprovació de la batejada com la Declaració d'Incheon.
S'hi demana als països que proporcionin una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i que garanteixin oportunitats d'aprenentatge per a tothom.

 

La declaració, que busca transformar l'educació enels propers15 anys, serà la base delsObjectius de Desenvolupament Sostenible que seran ratificats per Nacions Unides al setembre."Aquesta declaració és un granpas cap endavant", va declararIrina Bokova, directora general de la UNESCO. "Reflecteix la determinació de garantir que totsels infants ijoves adquireixin el coneixementi leshabilitats quenecessiten per viure amb dignitat,assolir el seu potencial i contribuir a les seves societats com aciutadans globals responsables. Afirmaque l'educació ésla clau per a lapau global i el desenvolupament sostenible".Els antecedents d'aquesta nova visió es basen en el moviment mundialEducació per a Tots i l'Objectiude Desenvolupament delMil·lenni d'educació, generats en l'any 2000. Les dues iniciatives van aconseguir èxits significatius, però molts dels seusobjectius, incloentl'accés universal a l'educació primària, segueixen sensecomplir-se.

FÒRUM MUNDIAL SOBRE L'EDUCACIÓ: "UNA OPORTUNITAT JUSTA PER APRENDRE"

Actualment 57 milions d'infants segueixen sense anar a l'escola, la majoria d'ells nenes. A més, 250 milions d'infants no estan aprenenthabilitats bàsiques, tot i que la meitat d'ells ha anat almenys quatre anys a l'escola. La Declaració d'Incheon ha d'acabar els ambiciosos programes marcats fa 15 anys."Si aquesta generació de nens i nenes reduiran algun dia lesdesigualtats i injustícies que afligeixen avui al món, hem de donar als nostres infants unaoportunitat justa per aprendre. Aquesta ha de ser la nostra visió col·lectiva i el nostre compromís", ha dit el director executiu d'UNICEF, Anthony Lake.Els governs hauran d'adoptar el Marc d'Acció per a l'Educació 2030 de la Declaració d'Incheon abans de final d'any. Aquest full de ruta pretén orientar sobre qüestions legals i estratègies polítiques per a l'educació, sempre basant-se en els principis de responsabilitat, transparència i govern participatiu.La declaració requereix que els països augmentin la seva inversió en educació, sobretot els països més allunyats del'educació inclusiva i de qualitat.També es fa una crida a augmentar la l'Ajuda Oficial al Desenvolupament per als països de baixos ingressos.L'educació és essencial per assolir els nous Objectius de Desenvolupament Sostenible. La declaració demostra el compromís comú d'oferir aquesta visió. Mostra com l'educació pot transformar vides.