Estat Mundial de la Infància 2012: ciutats i infants

Segons l'informe Estado Mundial de la Infancia 2012: Los niños en un mundo urbano, difós per UNICEF, el procés d'urbanització està deixant centenars de milions d'infants sense accés a serveis essencials a les ciutats i els pobles.

És inevitable que la població segueixi augmentant a les zones urbanes. En pocs anys, diu l'informe, la majoria dels infants creixerà en ciutats grans o petites, i no en zones rurals. Els infants que neixen a les ciutats contribueixen al fet que la població urbana augmenti un 60%.

"Quan pensem en la pobresa, la imatge que tradicionalment ve a la ment és la d'un infant en una llar rural", indica el Director Executiu d'UNICEF, Anthony Lake. "Però avui dia, un nombre creixent de infants que viuen en assentaments i barris marginals estan entre els més desfavorits i vulnerables del món, privats dels serveis més bàsics i sense dret a prosperar".

"L'exclusió que sofreixen els infants dels assentaments precaris no només els priva de l'oportunitat de desenvolupar tot el seu potencial, sinó que despulla a les societats dels beneficis econòmics que suposa una població sana i ben educada”", afegeix Lake.

A tot el món, les ciutats permeten que molts infants gaudeixin d'avantatges com l'accés a escoles, clíniques i àrees de joc. No obstant això, en aquestes mateixes ciutats es produeixen algunes de les majors desigualtats en àrees com la salut, l'educació i l'accés a oportunitats per als infants.

El desenvolupament de les infraestructures i dels serveis no va al mateix ritme que el creixement urbà en moltes regions, la qual cosa priva als infants de les seves necessitats bàsiques. Les famílies que viuen en condicions de pobresa sovint paguen més per serveis d'inferior qualitat. L'aigua, per exemple, pot costar 50 vegades més als barris pobres, on els residents han de comprar a proveïdors privats; mentre que als barris més rics costa menys perquè les llars estan connectades directament a la xarxa de subministrament d'aigua.

Les privacions que afronten els nens a les zones urbanes pobres amb freqüència queden ocultes en les estadístiques, amb mitjanes que agrupen en les mateixes xifres generals a tots els habitants d'una ciutat, tant rics com a pobres. Quan s'utilitzen mitjanes d'aquest tipus per a la planificació de les polítiques urbanes i l'assignació de recursos, les necessitats dels més pobres poden passar-se per alt.

Ciutats més apropiades pels infants 

UNICEF insta als governs a posar als infants en el centre dels processos de planificació urbana i a ampliar i millorar els serveis disponibles per a tots. Per començar, es requereix informació més precisa i rigorosa per poder identificar les desigualtats existents entre els infants de les zones urbanes i acabar amb aquestes disparitats. L'escassetat d'aquestes dades demostra que aquestes qüestions no s'han tingut degudament en compte.

Si ben els governs, a tots els nivells, poden dedicar més esforços a aquest tema, les mesures basades en la comunitat són definitives per aconseguir l'èxit.

L'informe aposta per donar major importància al treball realitzat a nivell comunitari per combatre la pobresa urbana i dóna exemples d'associacions que han realitzat treballs eficaços a favor de les persones més pobres de les zones urbanes, inclosos els infants i adolescents.

Aquestes associacions contribueixen a aconseguir resultats tangibles, com millorar les infraestructures públiques a les ciutats de Rio de Janeiro i São Paulo, a Brasil; aconseguir majors taxes d'alfabetització en Cotacachi, Equador; o aconseguir una millor preparació davant possibles desastres a Manila, Filipines. A Nairobi, Kenya, els adolescents han fet un mapa de la seva comunitat amb informació que facilita la gestió de la planificació urbana.

A Mèxic, la iniciativa Oportunitats ha facilitat la realització de transferències d'efectiu perquè les famílies més pobres puguin enviar als seus fills a l'escola i pagar per serveis sanitaris tant en zones urbanes com a rurals, aconseguint convertir-se en un model per a altres països.

En l'àmbit mundial, UNICEF i el Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans, ONU-Habitat, porten treballant conjuntament 15 anys en la Iniciativa Ciutats Amigues de la Infància, construint aliances que situïn als infants en el centre de l'agenda en zones urbanes, i que proporcionin serveis i creuen àrees protegides perquè els infants puguin tenir una infància més segura i saludable.

"La urbanització és una realitat i hem d'invertir més a les ciutats, redoblant els esforços per prestar serveis als nens més necessitats”, conclou Lake.