Els nens i nenes, en les polítiques públiques

Por Gabriel González-Bueno Uribe, Responsable de Drets de la Infància d'UNICEF España

Les eleccions d'aquest any, el proper 20 de novembre, coincideixen amb la celebració del Dia Internacional de l'Infant, i amb un escenari nacional i internacional complex, tant des del punt de vista econòmic com social, que planteja als partits polítics la necessitat de tenir en compte moltes variables en els seus programes electorals.

Des UNICEF Espanya ens hem acostat als representants dels partits més representatius per demanar-los una aposta pels infants, per la inclusió dels seus drets i necessitats en els programes electorals. Creiem que és el moment d'apostar per un model social de suport a les famílies i als nens. Garantir el seu benestar actual i el seu desenvolupament futur és ara més necessari que mai.

Les dues propostes principals que hem desenvolupat tenen a veure amb l'elaboració d'un Pla Nacional contra la Pobresa Infantil i amb el manteniment dels compromisos d'Espanya amb l'Ajuda Oficial al Desenvolupament i els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. 

El Pla Nacional contra la Pobresa Infantilpermetria una acció coordinada, complementària i eficaç de les administracions per reduir la xifra de dos milions de nens i nenes que viuen a Espanya en llars amb ingressos per sota del llindar de pobresa.

A més d'aquestes dues accions bàsiques, hem plantejat 10 propostes addicionals basades, majoritàriament, en les recomanacions que el Comitè dels Drets de l'Infant de Nacions Unides va fer al nostre país el setembre de l'any passat i en acords subscrits per un ampli ventall de partits polítics com el Pacte d'Estat contra la Pobresa de 2007 i els Pactes per Infància subscrits a nivell autonòmic a Andalusia, Cantàbria, Catalunya, Extremadura, Galícia i la Rioja durant 2010 i 2011.

Una aposta per la infància