Els infants podran presentar denúncies per violacions dels seus drets davant les Nacions Unides

Els infants podrán presentar denúncies davant el Comitè dels Drets de l'Infant de les Nacions Unides per buscar reparació a les violacions dels seus drets.
 
Amb la ratificació realitzada aquesta setmana per Costa Rica, el Tercer Protocol Facultatiu de la Convenció sobre els Drets de l'Infant (CDI) relatiu a un Procediment de comunicacions entrarà en vigor a l'abril d'aquest any.
 
"Els grans avanços per als drets de la infància solament són possibles quan existeixen eines legislatives i jurídiques que els possibiliten. Aquesta setmana s’ha donat un gran pas en aquest camí perquè amb la signatura d’aquest protocol per part de Costa Rica es cobreix el quòrum de països necessari per a l’entrada en vigor d’aquesta eina tan important", ha dit Consuelo Crespo, presidenta d'UNICEF Comitè Espanyol.
 
"Què significa aquest protocol per als infants? Vol dir que qualsevol nen, com a individus o en grup, pot presentar davant el Comitè dels Drets de l'Infant de les Nacions Unides denúncies sobre violacions dels seus drets. Significa que infants que s’enfronten a sofriments atroços, com els nombrosos casos que veiem diàriament en els diferents conflictes, podran traslladar la seva situació al Comitè, el qual podrà prendre mesures per protegir els infants contra qualsevol possible represàlia, sol·licitant a l’Estat corresponent que adopti mesures provisionals per protegir el nen o grup de nens”.
 
El Tercer Protocol Facultatiu de la CDI enfortirà a més la rendició de comptes, no només en ajudar a determinar les llacunes en els sistemes judicials relatius als infants a nivell nacional, sinó també en donar suport a les institucions independents de drets humans de la infància, com es demana en la CDI.
 
La CDI, que va entrar en vigor el 1989, és el tractat de drets humans més àmpliament ratificat de la història i reflecteix un consens entre els governs del món que hi ha certes normes mínimes de les quals tots els nens han de gaudir.
 
En el marc del nou Protocol, només aquells infans els governs dels quals l’hagin ratificat poden presentar les seves queixes davant el Comitè dels Drets de l’Infant.
 

NOu PROTOCOL DE LA cONVENCIÓ: INCLouRe els infant MéS VULNERABLES

 
Tots els Estats Part en la CDI i els seus tres protocols facultatius tenen l'obligació de facilitar que aquests mecanismes estiguin disponibles per a tots els infants, així com de realitzar un esforç per incloure els nens més vulnerables a les violacions dels drets, especialment nens exclosos i marginats com ho són els que tenen alguna discapacitat, els indígenes i els de minories.
 
El Comitè dels Drets de l'Infant pot prendre mesures per protegir els infants que presentin denúncies contra qualsevol possible represàlia, sol·licitant a l'Estat que adopti mesures provisionals per protegir l'infant o grup de nens.
 
"En el cas que s'arribi a la conclusió que l'Estat ha violat drets recollits a la Convenció sobre els Drets de l'Infant, els estats que han signat la Convenció estaran obligats a aplicar les recomanacions que realitzi el Comitè. Significarà també que aquestes atrocitats sortiran a la llum i tant de bo això provoqui una reacció i un rebuig unànime", ha subratllat Consuelo Crespo .
 
El Comitè dels Drets de l'Infant està integrat per 18 experts independents de drets humans internacionals que supervisen l'aplicació pels Estats Part de la CDI i els protocols facultatius.
 
Els països que han ratificat el Tercer Protocol Facultatiu fins a la data són: Albània, Alemanya, Bolívia, Costa Rica, Gabon, Eslovàquia, Espanya, Montenegro, Portugal i Tailàndia.