Dia Mundial de la SIDA: s'han evitat 1,1 milions d'infeccions de VIH en infants

S'han evitat 1,1 milions d'infeccions de VIH en nens menors de 15 anys, ja que els nous casos han disminuït més d'un 50% entre el 2005 i el 2013.

Aquest extraordinari progrés és el resultat d'ampliar l'accés de milions de dones embarassades que viuen amb VIH als serveis per a la prevenció de la transmissió de mares a fills.

Això inclou el tractament contra el VIH per a tota la vida, que redueix la transmissió del virus als nadons i manté les mares amb vida i bona salut.

"Hem de reduir les diferències, i invertir més per arribar a totes les mares, tots els nounats, tots els infants i tots els adolescents amb programes de prevenció i tractament del VIH que poden salvar i millorar les seves vides", ha explicat el director executiu d'UNICEF, Anthony Lake.

DIa Mundial de lA SIDA: Malawi, EtiÒpIa I Zimbàbue, paÏsOs AMB MAJOR descens de casos

Els descensos més pronunciats es van donar entre els anys 2009 i 2013 en vuit països africans: Malawi (67%); Etiòpia (57%); Zimbàbue (57%); Botswana (57%); Namíbia (57%); Moçambic (57%); Sud-àfrica (52%) i Ghana (50%).

Però l'objectiu global de reduir en un 90% les noves infeccions del VIH entre el 2009 i el 2015 encara està lluny d'aconseguir-se. Només el 67% de les dones embarassades que viuen amb VIH als països de renda baixa i mitjana va rebre les medicines antiretrovirals més efectives en la prevenció de la transmissió del virus de mares a fills el 2013.

Les desigualtats en l'accés al tractament estan obstaculitzant el progrés. Entre les persones que viuen amb VIH als països de renda baixa i mitjana, els adults tenen moltes més probabilitats que els nens de rebre teràpia antiretroviral. El 2013, el 37% de les persones majors de 15 anys van accedir al tractament, comparat amb el 23% dels nens (de 0 a 14 anys) o, el que és el mateix, un de cada quatre.

DIa Mundial de lA Sida: la mortaliTaT entre adolescents no disminueIX

La tendència de la mortalitat a causa de la sida en adolescents també és una preocupació significativa. Mentre la resta de grups d'edat han experimentat un descens de gairebé el 40% en les morts relacionades amb la sida entre el 2005 i el 2013, els adolescents (amb edats compreses entre els 10 i els 19) són l'únic grup d'edat en què les morts relacionades amb la sida no estan disminuint.

L'actualització estadística sobre nens, adolescents i sida proporciona l'anàlisi més recent de les dades globals en relació a nens i adolescents des del naixement fins als 19 anys.