Dia de la Nena: gairebe una de cada quatre adolescents pateix violència

Amb motiu del Dia Internacional de la Nena, UNICEF ha presentat una nova recopilació de dades que revela la magnitud de la violència contra les nenes i ha denunciat les actituds alarmants que perpetuen aquest tipus d'abús.

La recopilació incorpora una selecció de dades mundials publicades al llarg de l'any que detallen l'impacte molt real que la violència té sobre les adolescents, sobre el seu futur i sobre el futur de les seves comunitats i països.

 

DIa de la nENA: algunEs actituDs perpetUEn l'abÚs

Les principals estadístiques indiquen el següent: 

  • Gairebé una quarta part de les nenes de 15 a 19 anys de tot el món (aproximadament 70 milions) han indicat que han estat víctimes d'alguna forma de violència física des dels 15 anys. 
  • Cada 10 minuts una nena adolescent mor com a resultat de la violència
  • Al voltant de 120 milions de nenes menors de 20 anys a tot el món (prop d'1 de cada 10) han estat víctimes de relacions sexuals forçades o un altre tipus d'actes sexuals forçats, i 1 de cada 3 nenes adolescents de 15 a 19 anys (84 milions) que alguna vegada van estar casades han estat víctimes d'actes de violència emocional, física o sexual comesos pels seus marits o els seus companys
  • Les dades suggereixen que, en alguns països, com a mínim 7 de cada 10 nenes de 15 a 19 anys que han estat víctimes d'abusos físics i/o sexuals mai han procurat ajuda: moltes van dir que no creien que fos un cas d'abús o no el consideraven un problema. 
  • A tot el món, més de 700 milions de dones vives avui dia es van casar abans de fer els 18 anys. Més d'1 de cada 3 (al voltant de 250 milions) van iniciar la unió abans de complir els 15 anys.

Les dades revelen percepcions perjudicials sobre l'acceptabilitat de la violència, especialment entre les nenes. A tot el món, prop de la meitat de les nenes de 15 a 19 anys creu que està justificat que un home pegui a la seva dona o companya sota determinades circumstàncies, com per exemple si rebutja tenir relacions sexuals, si abandona la casa sense permís, si discuteix, si descuida els nens o si crema el sopar.

Des d'UNICEF recordem que hi ha mesures específiques per evitar la violència contra les nenes. Entre elles cal destacar: mantenir les nenes a l'escola, proporcionar aptituds fonamentals per a la vida, donar suport als seus progenitors, fins i tot amb transferències d'efectiu que mitiguin els riscos per a les nenes, canviant actituds i normes per mitjà de converses comunitàries, i enfortint els sistemes i serveis judicials, penals i socials.