Crisi migratòria: cal actuar de manera urgent i coordinada per protegir els infants

Només si s'actua de manera ràpida i decidida en aquesta crisi migratòria, per allotjar i atendre els nens i nenes, podem evitar més morts i sofriments.
 
Europa té l'oportunitat, abans que s'acosti l'hivern, de protegir i atendre les desenes de milers de nens i nenes que busquen refugi.

Aproximadament un quart de les persones que busquen refugi a Europa aquest any són infants. Més de 106.000 han sol·licitat asil al primer semestre de 2015, fet que suposa un 75 per cent més respecte a l'any passat.
 

INFANTS REFUGIATS I MIGRANTS A EUROPA

Molts nens i nenes refugiats i migrants a Europa estan vivint en condicions inadequades d'amuntegament, exposats a riscos de violència, explotació i abús. Molts estan dormint a l'aire lliure. A mesura que s'acosta l'hivern, la salut dels nens i nenes més petits corre més riscos amb l'amenaça de malalties com la pneumònia.

Amb el creixent nombre de nens i nenes que viatgen en condicions perilloses a Europa i dins d'Europa, és essencial una acció decidida, amb una justa distribució de la responsabilitat en tota la Unió Europea. Això ha d'incloure la posada en marxa d'una sèrie de garanties immediates per als nens i les seves famílies:
  • Centres segurs de recepció per als nens i nenes que arriben, amb accés a serveis de salut, suport psicosocial, recreació i educació.
  • Més places de reassentament a tot Europa i visats humanitaris per als nens i nenes i les seves famílies. La tramitació dels casos d'asil s'ha de fer a temps, i centrar-se sempre en l'interès superior de l'infant.
  • Un compromís més fort de reassentar als refugiats procedents de països en conflicte per reduir la probabilitat que els refugiats recorrin a rutes insegures i evitar el contraban de persones.
  • Intensificar les operacions de recerca i rescat en mar i terra.
  • Accelerar els programes de reunificació familiar per a infants separats i no acompanyats.
  • Comptar amb un nombre adequat d'especialistes en benestar infantil per atendre i orientar els infants i les famílies.

Aquesta atenció i custòdia està recollida en la Convenció sobre els Drets de l'Infant, que estableix la protecció de tots els nens i nenes ja sigui quan hagin hagut de fugir de les seves llars, al mar, a la terra, o en les ribes dels països de destinació.

UNICEF insta la comunitat internacional a fer front a les causes fonamentals d'aquest enorme moviment de nens desesperats a través d'esforços diplomàtics més enèrgics per posar fi als conflictes, i proporcionar l'ajuda humanitària i el desenvolupament necessaris en els països d'origen.