Conclusions Trobada Consells d'Infància

Els infants i adolescents de la II Trobada de Consells de Participació Infantil i Adolescent han elaborat un Manifest de conclusions un cop acabades les reunions que van tenir lloc el passat cap de setmana a Màlaga.

 

La Trobada va aconseguir reunir un centenar d'infants entre els 8 i els 17 anys de 41 municipis que durant tres dies van debatre els temes que més els preocupen.

 Manifest de Màlaga 

A les conclusions, els infants es comprometen "atreballar en i per a les nostres comunitats, municipis, pobles i ciutats en benefici de totes les persones que hi viuen sense cap tipus de discriminació per diferències físiques, de religió i de raça". Els infants demanen als polítics que escoltin les seves opinions i que tinguin en compte les seves idees: "que no només siguem una imatge, sinó una realitat". A més, demanen que se'ls escolti en un tema molt important per a ells: l'assetjament, i afirmen que els agradaria col · laborar en el disseny i les activitats d'oci que se'ls oferta.

Les TIC també són protagonistes

Les tecnologies de la informació i comunicació (TIC)i les xarxes socials també han aconseguit ocupar un lloc al Manifest.

Els infants proposen que tant ells com els més grans tinguinmés informació i formació sobre les TIC per fer-ne un ús adequat, alhora que mostren el seu interès en unes xarxes segures i fiables.
 

Antecedents

La primera trobada d'òrgans de participació infantil i adolescent d'Espanya es va realitzar el 2010 i els participants van recollir les seves conclusions en un Manifiesto. La segona trobada desitja que aquestes conclusions no s'oblidin i que s'aprofundeixi, encara més, en el concepte de ciutadania activa.

Més información aquí.