Afganistan: avenços en salut, educació i benestar de dones i nens

La salut, educació i benestar de les dones i nens de l'Afganistan ha experimentat una millora significativa, segons l'Enquesta Sectorial de Múltiples Indicadors (MICS, segons les sigles en anglès), publicada avui per l'Organització Central d'Estadístiques (CSO). Molts afganesos han millorat en l'accés a aigua potable, l'assistència a l'escola de nens i nenes ha augmentat i la mortalitat infantil ha descendit.

La MICS de l'Afganistan, enquesta duta a terme pel CSO amb el suport d'UNICEF, proporciona dades sobre una sèrie d'indicadors que permeten avaluar la situació de les dones i nens del país, com la mortalitat infantil, nutrició, salut infantil, aigua i sanejament, salut reproductiva, desenvolupament de la infància, educació, protecció infantil i VIH / SIDA. Les dades han estat recollides en 34 províncies del país. 
 
"L'AMICS (MICS de l'Afganistan) forma part de l'esforç del nostre Govern per seguir el progrés cap als objectius compromesos, com els Objectius del Mil·lenni", ha declarat Abdul Rahman Ghafoori, president general de CSO. 
 

Preocupació per l'àrea de protecció de la infància

El progrés ha estat més lent en moltes àrees, com l'alfabetització de les dones, la cobertura de vacunació, les cures prenatals i la igualtat de gènere en l'educació. Hi ha algunes troballes preocupants en l'àrea de la protecció a la infància, com la prevalença del treball infantil al país, la baixa assistència a l'escola entre els nens orfes i les altes taxes de violència contra els nens, incloent els severs càstigs físics infligits per imposar disciplina. 
 
Entre tots els sectors contemplats en l'informe, les grans desigualtats es donen per la formació dels enquestats. Hi ha grans diferències entre les zones urbanes i les rurals, els diferents estatus socioeconòmics a les llars i entre regions. Sistemàticament, el nivell d'educació de les dones s'ha revelat com un vaticinador fiable de la resta d'indicadors. Així, a mesura que el nivell educatiu de la dona augmenta, els resultats de la majoria d'indicadors són millors. Per exemple, la mortalitat infantil és molt més baixa entre dones amb formació que entre dones que no en tinguin.
 
"Les conclusions de l'AMICS mostren que es necessita fer molt més per donar suport a la salut i el benestar de les dones i nens afganesos si volem complir els Objectius del Mil·lenni a temps", ha dit Peter Crowley, Representant d'UNICEF a l'Afganistan. "Si fem cas a aquestes dades podrem planificar millor les nostres intervencions en assistència humanitària i de desenvolupament per alleujar algunes de les desigualtats més greus".