Freepik/dotstudio
 
Freepik/dotstudio
 
Freepik/dotstudio

Gràcies per
participar-hi!

#muraldrets

Descarrega el document PDF

Aquest PDF conté la guia per a educadors de l'activitat "El mural dels drets" i les diferents plantilles i models de manifest que podeu utilitzar per desenvolupar-la.

Portada de la guia per a educadors

Descarrega el PDF 

També disponible en castellà
 

És recomanable iniciar la preparació de l'activitat a principi de curs i dedicar-hi temps durant el primer trimestre, perquè el mural pugui estar preparat per a la seva inauguració el 20 de novembre, Dia Mundial de la Infància. El mural es pot enfocar com a activitat d'aula o com a activitat de centre; en cada cas cal prendre algunes decisions prèvies:

  • Espai que es dedicarà al mural, tècniques que s'empraran (sobre paper o sobre paret) i temps i recursos disponibles.
  • Elecció de la temàtica del mural: “un món de drets” o una escola de drets”.
  • Repartiment del treball per grups o aules.
  • Adaptació a l'edat dels participants, que influeix en les tècniques i els materials emprats, la selecció de temps i espais i el tractament dels temes, a criteri del centre educatiu i l'equip


 

Didàctica dels drets

Comprendre els nostres drets, entendre en què consisteixen, com funcionen, quins límits tenen i quines responsabilitats comporten és un aprenentatge vital per a tot nen, nena o adolescent. Accedeix a guies per a docents, recursos per a l'aula i idees sobre com abordar els drets de la infància a l'aula, integrar-los al currículum i fer-los comprensibles per a l'alumnat de diferents nivells educatius.

Descobreix més