Educació en Drets d’Infància

Cada dos anys, UNICEF atorga un reconeixement com a Centres Referents en Educació en Drets d’Infància i Ciutadania Global a aquells centres educatius que presenten la seva candidatura. 

© UNICEF/Marko Kokic
© UNICEF/Marko Kokic

 

El programa d’Educació en Drets d’Infància proposa el coneixement dels drets dels infants recollits la Convenció sobre els Drets de l’Infant per apreciar-ne el valor que tenen com a element vehicular per desenvolupar-los en els components organitzatius dels centres i ampliar-los al conjunt de la comunitat educativa. Disposa d’eines específiques per dur-lo a terme com formació específica per a professorat oficialment reconeguda, guies de recursos i activitats i una eina d’autoavaluació i diagnosi inicial que permet evolucionar. Cada dos anys, UNICEF atorga un reconeixement com a Centres Referents en Educació en Drets d’Infància i Ciutadania Global a aquells que presenten la seva candidatura. 

Compten amb diferents eines adreçades a les escoles, com és el material que fa referència a la mateixa Convenció sobre els Drets de l’Infant i del qual destaquem el Joc del Memory, que trobareu aquí o la guia amb activitats i recursos que  presentem cada curs escolar i que podeu consultar aquí. Trobareu més materials a la web del programa www.unicef.es/cat/educa 

Cada dos anys, UNICEF atorga un reconeixement com a Centres Referents en Educació en Drets d’Infància i Ciutadania Global a aquells que presenten la seva candidatura. Ara està oberta la candidatura per al juny 2022 i aquí podeu trobar les bases. Actualment, 10 centres educatius de tot Catalunya tenen integrats en el seu dia a dia els drets de la infància. Aquest reconeixement no suposa el final d’una etapa sinó ben al contrari, el començament d’un compromís de continuïtat i de respecte amb els nens, nenes, adolescents i els seus drets. Disposar d’aquesta mirada des de la perspectiva dels drets ens fa veure quan importants són en el dia a dia de la comunitat educativa i més enllà.  

Sessions informatives

Amb el propòsit de donar a conèixer el programa d’Educació d’UNICEF entre els centres educatius i que les escoles s’afegeixin al programa, el Comitè d’UNICEF Catalunya organitza sessions informatives . La propera sessió virtual tindrà lloc el dimarts 11 de maig a les 17:30 gràcies al CRP de Les Corts, de Barcelona. Us agrairem que comuniqueu a [email protected] nom, e-mail de la persona que assistirà i nom del centre al què pertany per poder-vos enviar l’enllaç. Sereu molt benvingudes!