Noves iniciatives en la lluita contra la pobresa infantil a Espanya

Per Gabriel González-Bueno Uribe, Responsable de Polítiques d'Infància d'UNICEF Espanya

El dia 21 de maig UNICEF Espanya va fer públic el seu informe La infància a Espanya 2012-2013 incidint en l'especial impacte que la crisi econòmica està tenint en els nens i les seves famílies. Un dels resultats que crida més l'atenció de l'estudi és que la pobresa infantil ha crescut en un 10%, convertint els menors de 18 anys en el grup d'edat amb més risc de pobresa, per primera vegada en la nostra història recent.

Des d'aquesta data, i en relació més o menys directa amb els continguts de l'informe, diverses iniciatives, documents i accions han posat el focus de l'acció legislativa i de govern en la vulnerabilitat dels nens. Des d'UNICEF donem especial valor a tres d'elles:

Proposició no de Llei al Congrés contra la pobresa infantil consensuada pels grups parlamentaris. El 19 de juny es debat al Ple de Congrés dels Diputats una proposició presentada conjuntament pels principals grups parlamentaris: PP, PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD, EAJ-PNV i el Grup Mixt. En l'esmentada proposició s'insta al Govern a impulsar i definir, a través del Pla Nacional d'Acció per a la Inclusió Social (PNAIN) 2013/2015, un full de ruta“que articuli una estratègia de protecció a la família i infància, promovent mesures i metes per reduir la pobresa infantil i a favor de la inclusió social”.

La Comissió Europea recomana a Espanya que lluiti contra la pobresa infantil. En el recent informe del 30 de maig en què s'avalua el programa d'Estabilitat i el Programa Nacional de Reformes 2012, la Comissió expressa la seva preocupació per l'increment de la pobresa a Espanya i destaca l'"alarmant" xifra de pobresa infantil que afecta el 26,2% dels nens al nostre país. En aquest document, que és part del procés de revisió de l'Estratègia 2020 de la Unió Europea per al creixement i la sostenibilitat, la Comissió recomana que es prenguin mesures contra la pobresa i que es millorin específicament les ajudes als nens. En el document de treball que acompanya aquestes recomanacions es remarca que no només no hi ha hagut avenços en l'objectiu de pobresa i exclusió social a Espanya, sinó que ha empitjorat la situació, i posa el focus d'atenció en l'increment de 2,5 punts percentuals de la pobresa infantil entre 2009 i 2010, i en l'alt risc de pobresa en llars amb nens en les quals només treballa una persona.

Jornada sobre Plans d'acció per als nens en temps de crisi. UNICEF, amb la col·laboració de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat organitza el 22 de juny a Madrid la jornada Plans d'acció per als nens en temps de crisi. Aquest esdeveniment comptarà amb la presència del secretari d'Estat, Sr Juan Manuel Moreno i de la directora general de Serveis per a la Família i la Infància, Sra Salomé Adroher. L'objectiu d'aquesta jornada és oferir un espai de reflexió conjunta del Govern amb les organitzacions i plataformes socials sobre quines mesures concretes són necessàries (i realistes) per avançar en aquesta direcció i posar de manera efectiva als nens i les seves famílies al cor de l'agenda política.