El pacte que volem a UNICEF

Que si demanem un pacte als partits polítics? I tant. Un pacte per a la infància. Un acord social i polític centrar en blindar els drets de tots els nens i nenes. Un apcte que se centri en la millora de la inversió en polítiques d'infància i família, la lluita contra la pobresa infantil i l'aposta per una educació inclusiva i de qualitat que atengui les encara altes taxes de fracàs i abandonament escolar al nostre país. 
 
És el que venim proposant des de 2014, conjuntament a altres organitzacions d'infància i de la societat civil. Ara, a l'inici d'aquesta legislatura, i davant l'eventualitat de pactes de govern encara en discussió, s'obre una valuosa finestra d'oportunitat per assolir acords entorn aquests i altres temes clau per als drets de la infància.
 
Rere una anàlisi dels programes electorals de cinc partits nacionals (1), hem constatat que només dos d'ells, PSOE i Podem, mencionen un pacte per la infància. Quatre d'ells fan referència a mesures específiques contra la pobresa infantil i proposen un increment substancial de fons per a l'Ajuda Oficial al Desenvolupament.
 
A més, tres dels partits analitzats, PP, PSOE I Ciutadans consideren una prioritat els plans d'infància. On hi ha unanimitat és en el tema de l'educació. Els cinc partits analitzats fan referència a un pacte o un ampli acord social i polític per l'educació, incloent la importància de l'educació de zero a tres anys.
 
Creiem, per tant, que hi ha oportunitats per als acords, per a la millora (que és urgent) d'alguns temes clau, no només per als propis infants, sinó per a les seves famílies i el benestar de tots. Oportunitats per a lluitar contra la pobresa infantil, per a la millora de la qualitat i l'equitat de l'educació al nostre país, i per reforçar la presència dels nens i nenes en aquest nou parlament, mitjançant mecanismes permanents de treball sobre els temes que els afecten.
 
Les necessitats i els drets de la infància hen de ser protagonistes en aquest moment polític, en aquest moment de pactes. No desaprofitem l'ocasió.
 

(1) Hem analitzat les propostes electorals de PP, PSOE, Podem, Ciudadanos i UP/IU.
 
Post de Gabriel González-Bueno, especialista en polítiques d'infància d'UNICEF Comitè Espanyol.