Crisi a Síria: els voluntaris ens omplen de motivació

Escoles bombardejades, hospitals destruits, falta d'aigua potable... La crisi a Síria ens deixa notícies negatives cada dia. No obstant, en aquest país també hi ha històries de persones que ens motiven a seguir tenint esperança per als infants de Síria i les seves famílies.

És el cas dels jovesvoluntaris que ensajuden al CurrículumB, una iniciativa que des UNICEF hemllançat perquè els nens i nenes de Latakkia,una zona rural a Síria, puguin recuperar les classesperdudes per laviolència i eldesplaçament.L'Hiba va casa per casa identificant als infants queno estan a l'escola. Aquestajove de 21 anys, estudiant de literatura francesa,és una apassionada del programa CurrículumB. L'Hiba creuque el teatre ésuna de les millors formesd'arribar als infants i interactuaramb ells.

CRISI a síria: "vull acabar amb l'analfabetisme al meu país"

"Vull acabar ambl'analfabetisme al meu país", diul'Hiba. "Ésun dels grans problemesde la nostra societat illuitar-hi és la nostraresponsabilitat com a joves. Som una generaciód'universitaris: és la nostra responsabilitat assegurar-nos que tots els nens i nenes tenen la mateixa oportunitatque nosaltres".

En Deeb, de 23 anys, s'encarrega de jugar amb els nensi nenes i de realitzaractivitats a l'airelliure ambells. La majoria d'aquestsnens han perdutmesos ianys d'educaciói ara intenten posar-se al dia amb un innovadorsistema d'educació.

CRISI a síria: "NOsaltres podem reconstruir la societat"

EnDeeb, llicenciat en psicologia, creu que el voluntariat és una gran oporunitat per aplicar l'aprenentatge teòric en una experiència real, al mateix temps que ajuda als infants. 

"Quan els joves treballem colze a colze podem fer allò que sembla impossible... Nosaltres podem reconstruir la societat síria", diu. 

"Som els que tenim una major capacitat d'influència i inspiració sobre els infants perquè tenim pocs anys més que ells: entenem com pensen i què els defineix". 

Post por Yasmine Saker, UNICEF Síria