“Cada gota d'aigua potable és una gota de vida"

Post de Blanca Carazo, Responsable de Projectes de Cooperació d'UNICEF Espanya

 
Aquest any 2012 el lema del Dia Mundial de l'Aigua ha estat "Aigua i seguretat alimentària". A pocs mesos que la crisi nutricional sacsegés la Banya d'Àfrica, i amb tot un seguit d'accions en marxa per prevenir i pal-liar l'impacte en els més petits de la sequera al Sahel, aquest lema té tot el sentit del món.

Existeix seguretat alimentària quan les persones tenen accés físic i econòmic a aliments suficients, nutritius i assegurances que cobreixin les seves necessitats per portar una vida activa i saludable. I està demostrat que tenir accés a l'aigua redueix el risc de patir desnutrició.

 
Aquest vincle entre disponibilitat d'aigua i vulnerabilitat davant la desnutrició és encara més forta en zones on la població depèn de l'agricultura per alimentar-se i com a font d'ingressos.
 
Per això, si bé no es pot evitar la sequera, sí que es podendesenvolupar programes que facilitin a més persones, i a més infants, l'accés a l'aigua, i, d'aquesta forma, augmentar les seves capacitats per afrontar situacions adverses (això tan estrany anomenat resiliència).
 
Per això, a Mali, a Níger, al Txad, a Burkina; davant la situació de crisi nutricional, UNICEF, alhora que reforça el sistema de salut per atendre els casos de desnutrició, continua desenvolupant els seus programes d'Aigua, Sanejament i Higiene . Perquè un infant que té aigua potable és un nen més sa i menys vulnerable a la desnutrició. Perquè, encara que sigui un tòpic,cada gota d'aigua segura és una gota de vida.