L'impacte del canvi climàtic en els infants

L'informe d'UNICEF Las vulnerabilidades de los niños al cambio climático y los impactos de los desastres en Asia Oriental y Pacífico revela que els infants són un dels grupos de població més afectats pel canvi climàtic.

Milions d'infants a Àsia Oriental i Pacífic pateixen ja la falta d'accés a aigua potable i sanejament adequat, i són vulnerables a les crisis alimentàries i a contreure malalties. El canvi climàtic no farà sinó empitjorar la seua situació, diu l'informe. Les principals causes de mortalitat infantil a tot el món són molt sensibles al canvi climàtic. Les altes temperatures estan lligades a majors taxes de desnutrició, còlera, malalties diarreiques o unes altres com el dengue i la malària.L'informe d'UNICEF presenta una anàlisi de les tendències del canvi climàtic i els impactes potencials sobre els infants a Àsia Oriental i Pacífic, sobre la base dels resultats de cinc estudis encarregats per UNICEF a Indonèsia, Kiribati, Mongòlia, Filipines i Vanuatu. Així mateix, incorpora els propis punts de vista dels infants sobre el canvi climàtic i altres investigacions.

ELs INFANTS DAVANT el caNVI climÀtic

En una regió on un de cada quatre infants ja pateix retard en el creixement per una nutrició inadequada, l'informe suggereix que els desastres més freqüents, com a inundacions, ciclons i sequeres, podrien tenir un impacte negatiu a llarg termini en la producció agrícola, la qual cosa condueix al seu torn a un augment dels preus dels aliments i de les taxes de desnutrició. Els infants d'Indonèsia, Mongòlia i Pacífic van indicar que el canvi climàtic ha afectat als mitjans de subsistència de les seues famílies i que, en alguns casos, ha fet que els seus pares els traguen de l'escola per ajudar-los a recollir aigua i combustible i augmentar els ingressos familiars. "Involucrar als infants en les estratègies d'adaptació i reducció de desastres serà fonamental per a l'èxit. Els infants tenen una perspectiva única sobre el seu entorn, la qual cosa els converteix en un actor vital en la millora de la capacitat comunitària per afrontar els riscos del canvi climàtic", va afirmar Anupama Rao Singh, Directora Regional d'UNICEF per a Àsia Oriental i Pacífic. "Els impactes del canvi climàtic sobre les vides i el benestar dels infants són reals, i les polítiques i decisions que es prenguen avui marcaran la pauta per als pròxims anys", va agregar Rao Singh.