El canvi climàtic, una seriosa amenaça per als infants

La ciutat sud-africana de Durban acull fins al 9 de desembre la XVII Conferència de l'ONU sobre Canvi Climàtic (COP17), un cim al més alt nivell sobre una problemàtica que representa una seriosa amenaça per als infants de tot el món.

UNICEF participa a Durban amb una delegació que el seu objectiu és fer visibles als infants en les negociacions i solucions que allí es debaten, garantint a més que s'escolta la veu dels més joves en la resposta al canvi climàtic.

El Fons de les Nacions Unides per a la Infància advoca per donar prioritat als més pobres i vulnerables, especialment les dones i els infants, que sovint pateixen tot el pes dels fenòmens meteorològics extrems i els desastres mediambientals, malgrat ser els menys responsables del canvi climàtic.

Un rePtE pEr a la supervivÈncia

L'impacte del canvi climàtic planteja multitud de reptes per al dret a lavida, la supervivència i eldesenvolupament dels infants. Entre ells està l'increment de la desnutrició, a causa d'una alteració dels nivells de rendiment de l'agricultura i una reducció del proveïment d'aigua.
 
De fet, l'emergència nutricional que des d'aquest estiu pateix la Banya d'Àfrica, on 320.000 infants menors de cinc anys pateixen desnutrició greu, es deu en part a un major espaiament i intensitat de les èpoques anuals de sequera i pluges.
 
Situacions així exposen als infants a un major risc de contraure malalties infeccioses (com el còlera, eldengue o la malària). El fet que el sistema immunològic dels infants no estiga desenvolupat encara del tot els fa més vulnerables a contraure malalties i veure's afectats pels problemes derivats de les mateixes.
 
Altres efectes indirectes del canvi climàtic són la interrupció de l'educaciódels infants i la separació o eldesplaçament de les seuesfamílies. A Mongòlia, per exemple, més d'un terç dels infants inverteixen de tres a quatre hores al dia a buscar aigua, per la qual cosa molts d'ells falten a l'escola.
 

Un reTROCÈS CAP Als ODM

Les conseqüències del canvi climàtic en la infància poden tirar per terra els avanços aconseguits fins ara pels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). Encara que no hi ha fórmules màgiques, la reducció del risc davant desastres naturals és una línia de defensa vital per a les poblacions vulnerables, especialment a les àrees geogràfiques més exposades.
 
D'altra banda, quan els infants estan educats, informats i implicats, estan millor preparats per protegir-se a si mateixos i, a més, comparteixen aquesta informació amb la resta de membres de la seua comunitat.