Un mundo apropiado para los niños y las niñas (Un mundo apropiado para os nenos e as nenas)

 

Esta publicación é un manual esencial para todos aqueles que se ocupan de mellorar as vidas dos nenos, as nenas e os mozos.

Esta edición de peto presenta os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, a Convención sobre os Dereitos do Neno e varios documentos da Sesión Especial das Nacións Unidas en favor da Infancia, celebrada en 2002.

Trátase dunha reimpresión de 2006, con motivo do 60 Aniversario de UNICEF.