Os dereitos da infancia para futuros profesionais de enfermería. Unha aproximación

Este manual é unha ferramenta didáctica deseñada para ser utilizada poloprofesorado das titulacións relacionadas coaSanidade, co obxectivo de formar endereitos de infancia a futuros profesionais desta área.
 
Os dereitos da infancia para futuros profesionais de enfermería. Unha aproximación é un proxecto deseñado e desenvolvido por UNICEF Comité Comunidade Valenciana, e financiado pola Conselleria de Transparencia da Generalitat Valenciana.
 
Este manual publicouse enedición bilingüe castelán e valenciano.