Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable 2030

Enfrontámonos ao reto global de alcanzar o desenvolvemento para todas as persoas, e facelo de forma sustentable. Non podemos deixar escapar a oportunidade de lograr unha transformación auténtica. A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable (ODS) representa o marco global de desenvolvemento para o próximos quince anos. Ao longo dos seus 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) e 169 metas, abórdanse o tres dimensións - social, económica e ambiental - do desenvolvemento sustentable.
 
Esta publicación realizada co apoio do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade serve de resumo e introdución ao tema.