Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño a España (Observacións Finais do Comité dos Dereitos do Neno a España)

O Comité dos Dereitos do Neno fai públicas as súas Observacións sobre os dereitos da infancia a España.

O Comité dos Dereitos do Neno expón os principais motivos de preocupación e recomendacións, ao redor de temas como medidas xerais de aplicación, dereitos e liberdades civís, contorna familiar e medidas alternativas de coidado, saúde básica e benestar, así como educación, esparexemento e actividades culturais, entre outros.