O sistema de acollida e os nenos refuxiados en España

A ruta cara á integración en España desde o punto de vista dainfancia non está suficientementeacompañada, definida e alentada no sistema actual de acollida.
 
O novo Plan Estratéxico de Cidadanía e Integración, cuxa aprobación está pendente, debería servir tamén a este obxectivo. Para iso, é fundamental que se teñan en conta os dereitos, necesidades -e potencialidades - dos nenos, nenas e adolescentes nos procesos de integración, así como desenvolver estratexiasespecíficas para eliminar os obstáculos que impiden aosnenos migrantes e refuxiados gozar de todos os seus dereitos, incluídos os relacionados coracismo e a discriminación.