Nenos e nenas nas fronteiras

Os nenos migrantes e refuxiados contemplan a fronteira como o último paso para chegar a terra segura e a un lugar que poida ofrecerlles a protección e asoportunidades que non atoparon nos seus países de orixe.
 
O interese superior do neno debe ser unha consideración primordial en todas as intervencións e procesos relacionados co control de fronteiras e o retorno dos nenosmigrantes e refuxiados, independentemente de que os nenos se atopen acompañados ou non e do status migratorio dos mesmos.