Deporte, Recreación y Juego (Deporte, recreación e xogo)

 

O artigo 31 da Convención sobre os Dereitos do Neno recoñece o dereito do neno ao descanso, ao esparexemento, ao xogo e ás actividades recreativas, así como o seu dereito a participar na vida cultural e artística.

As actividades de UNICEF e o deporte están en consonancia co Plan Estratégico de UNICEF 2006-2009 (Plan Estratéxico de UNICEF 2006-2009), cuxo principal obxectivo é o Investimento na infancia: contribuíndo á redución da pobreza e participando no Programa de la Cumbre del Milenio (Programa do Cume do Milenio).