Children’s Vulnerability to Climate Change and Disaster Impacts in East Asia and the Pacific

O informe de UNICEF revela que os nenos son un dos grupos de poboación máis afectados polo cambio climático. Millóns de nenos en Asia Oriental e Pacífico sofren xa a falta de acceso a auga potable e saneamento axeitado.

O informe deUNICEF presenta unha análise das tendencias do cambio climático e os impactos potenciais sobre os nenos en Asia Oriental e Pacífico, sobre a base dos resultados de cinco estudos encargados por UNICEF enIndonesia, Kiribati, Mongolia, Filipinas e Vanuatu. Así mesmo, incorpora os propios puntos de vista dos nenos sobre o cambio climático e outras investigacións.