Acción Humanitaria para a Infancia 2013

O informe pon de relevo a situación humanitaria que afrontan millóns de nenos e mulleres, e o apoio que se necesita para que as súas familias, comunidades e institucións nacionais poidan satisfacer as súas necesidades básicas, promover o seu benestar e ofrecerlles protección.

Acción Humanitaria para a Infancia 2013 pon de relevo os retos que afrontan os nenos en situacións humanitarias de todo o mundo. O documento identifica o apoio que é necesario para axudar a estes nenos a sobrevivir e saír adiante.