A Universidade de Murcia, comprometida coa supervivencia infantil

Voluntarios do centro apoian a campaña 'Agora non podemos parar' de UNICEF España

Con motivo da inauguración da Benvida Universitaria (BUM) do curso 2013-2014, a Universidade de Murcia e os seus alumnos decidiron prestar o seu apoio á campañaAgora non podemos parar, coa que UNICEF Comité Español quere chamar a atención sobre a importancia daAxuda Oficial ao Desenvolvemento(AOD) en cuestións tan fundamentais como a supervivencia e odesenvolvemento infantil. A taxa de mortalidade infantil reduciuse a case a metadenos últimos 22 anos, o que supón que se conseguiusalvar a vida de 90 millóns de nenos en todo o mundo dende 1990. Este fito foi posible grazas, en boa medida, á AOD e ás achegas de persoas e entidades que apoiancampañas e proxectos deUNICEF.Non obstante, as axudas aos países en desenvolvemento están a ser recortadas de forma alarmante e sen aAOD a redución da mortalidade infantil está en risco. Para conseguir chamar a atención sobre a importancia da axuda na loita pola supervivencia infantil, UNICEF Comité Español puxo en marcha a campaña Agora non podemos parar, coa que recollefirmas da cidadanía. Como primeira acción de apoio á campaña en Murcia, o 15 de outubro celebrouse unha clase solidaria de bailes latinos, impartida por seis profesores voluntarios de salsa e bailes latinos no Campus da Mercede. Esta actividade está organizada por UNICEF ComitéMurcia e o Servizo de Atención á Diversidade e Voluntariado, xunto ao Centro Social Universitario da Universidade de Murcia, que ademais forma parte da Rede Universitaria de Dereitos e Necesidades da Infancia e a Adolescencia que promovenUNICEF Comité Español e o IUNDIA.A devandita acción solidaria de estudantes e profesores enmárcase no programa CAMPUS89 de UNICEF Comité Español, lugar de encontro de todos os universitarios españois que apoian a misión de UNICEF e forman parte dunha comunidade internacional de universitarios que busca contribuír a que os dereitos dos nenos sexan unha realidade, sen importar de onde sexan e en que país vivan.