UNICEF España organiza un curso de verán sobre infancia en España e no mundo

Este ano volvemos aos Cursos de Verán da Universidade Complutense de Madrid cunha proposta que pretende abordar a situación da infancia no mundo, con especial fincapé no caso español, moi impactado pola crise económica.

Do 13 ao 17 de xullo, os mellores especialistas de infancia no noso país estarán en San Lorenzo del Escorial participando nos diferentes relatorios do curso "Infancia: opcións e accións fronte á crise".

O presidente de UNICEF Comité Español, Carmelo Angulo, e o director do curso e patrón de UNICEF Comité Español, José Ángel Sotillo, abrirán a sesión expoñendo os retos edesafíos da infancia no panorama nacional e internacional.

a convención sobre os dereitos do neno, un gran avance para a infancia

Carmelo Angulo repasará a importancia da Convención sobre os Dereitos do Nenopolos grandes avances que supuxo na vida de millóns de nenos. A Convención, que en 2014 celebrou o seu 25º aniversario, establece obrigas eresponsabilidades concretas para o Estado no cumprimento deses dereitos.

Javier Martos, director executivo de UNICEF Comité Español, centrarase na situación dos nenos no noso país, especialmente agravada pola crise. Ademais, Martos incid
irá na importancia de que os nenos e as súas familiasvexan recoñecido o seu valor social.

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMoVeN o ENFOQUE DE DEREitOS de infancia

Durante 5 días, reflexionarase tamén sobre o desenvolvemento de accións concretas e políticas públicas que promovan un enfoque de dereitos de infancia. Un dos principais obxectivos do curso é socializar algunhas boas prácticas que xa se están a poñer en marcha.

Esta formación, que organizamos en colaboración coInstituto Universitario de Desenvolvemento e Cooperación da Universidade Complutense de Madrid, contará tamén coa presenza de Salomé Adroher, Directora Xeral para a Familia e a Infancia do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, e de PedroNúñez Morgades,
quen foi Defensor do Menor da Comunidade de Madrid.