Unanimidade no Congreso contra a pobreza infantil

O Pleno do Congreso dos Deputados aprobou onte á noite por unanimidade unha Proposición non de Lei (PNL) pola que "se compromete a facer do combate contra a pobreza na infancia un asunto prioritario na presente lexislatura". Trátase da primeira proposición que chega ao Pleno co consenso de todos os grupos parlamentarios nesta lexislatura.

iniciativa foi debatida no Congreso case un mes despois de que UNICEF España presentase o seu informe sobre o impacto da crise nos nenos, que revela que máis do 26% da poboación infantil vive por debaixo do albor da pobreza. 

 Durante o debate no Congreso,todos os grupos incidiron no "alarmante" dos datosque recolle o  informe de UNICEF España, na "urxencia" de adoptar medidas e na importancia de ter alcanzado un consenso fronte á pobreza infantil.

ACTUAR CON URxENCIA

A deputada doPP Lourdes Méndez Monasterio, fixo referencia ao "obxectivo común da loita contra a pobreza infantil" e á recomendación da Comisión Europea pola que se solicita ao Goberno que actúe "de xeito urxente" para reducir esa pobreza, sinalando que se traballa nesta dirección "a través dunha folla de ruta xa iniciada" que inclúe distintos instrumentos e plans. A deputada tivo un recoñecemento para "os esforzos de tantas organizacións e persoas que traballan para paliar tanto sufrimento".Eduardo Madina fixo fincapé, dende oPSOE, na necesidade de "manter o investimento a unha dimensión pública pero con rostro humano" tendo en conta que o investimento nos nenos e as nenas é tamén "investimento de futuro, e que debemos avanzar en cotas de solidariedade". "O meu grupo comprométese hoxe a manter o pulso contra a pobreza infantil", dixo, anunciando que presentarán unha Proposición de Lei para actualizar a Lei de Protección á Infancia, ao tempo que avogou por que "sexan moitos máis os pasos que deamos xuntos". Pola súa banda, Carles Campuzano, deCiU, destacou que a pobreza infantil "ten que ser unha cuestión de Estado; se non queremos que este debate quede en nada, hai que pasar á acción". Aínda que recordou que o modelo actual é "ineficaz na redución da pobreza" e que nestes momentos existen "enormes dificultades", incidiu en que "este consenso debe servir para colocar á infancia na axenda política".

O deputado deLa Izquierda Plural Ricardo Sixto sinalou que a pobreza, incluíndo a infantil, é un problema estrutural, e que "este sistema non funciona, é capaz de solucionar os problemas das familias afectadas". Por iso, considerou a PNL como unha iniciativa "interesante pero non suficiente". Dende UPyD, Toni Cantó apuntou que "cando se fala de pobreza é imposible non falar de desigualdade". Considerou que a PNL é "un acordo de mínimos" pero avogou por crear un paquete de medidas porque "os cidadáns esperan de nós consensos en asuntos como este".EAJ-PNV, a través do seu deputadoAitor Esteban, tamén destacou o consenso alcanzado e centrou a súa intervención na importancia de "adoptar medidas concretas a nivel práctico dende xa, sen esperar aos grandes plans,".  

Ana Oramas, de Coalición Canaria(Grupo Mixto), referiuse ao impacto da crise na infancia como unha cuestión "ata agora practicamente invisible" e reclamou que as medidas que se adopten "deben contar sempre co seu informe de impacto sobre a infancia".

A INFANCIA, UN COMPROMISO DE TODOS

Para UNICEF España, a aprobación da PNL por unanimidade, despois da súa chegada ao Pleno co consenso de todos os grupos, ten unha grande importancia porque, segundo dixo onte a súa Presidenta, Consuelo Crespo,a infancia debe ser un compromiso de todos por enriba de calquera diferenza, e é momento de orientar a mirada das grandes decisións cara ao que agora é o colectivo ao que máis está a afectar a pobreza en España.  []

O texto daPNL insta ao Goberno a impulsar e definir, a través do Plan Nacional de Acción para a Inclusión Social (PNAIN) 2013/2015, unha folla de ruta "que articule unha estratexia de protección á familia e infancia, promovendo medidas e metas para reducir a pobreza infantil e en favor da inclusión social". A proposición, presentada conxuntamente por todos os grupos parlamentarios, tamén reclama que se elabore o Informe Social Nacional solicitado pola Comisión Europea no marco da Estratexia 2020, "incluíndo neste a redución da pobreza infantil como un dos obxectivos prioritarios".

 
Por último, o terceiro punto da PNL insta o Goberno a "promover a calidade, a coordinación, a eficacia e a coherencia da intervención das diferentes administracións públicas en relación coa infancia, especialmente na loita contra a pobreza infantil,".  

2,2 MILLóNS DE NenOS POR DEBAixO Do albor DA POBREZA

A Proposición recolle cuestións básicas propostas no informe Infancia en España 2012-2013: o impacto da crise nos nenos, presentado a finais de maio por UNICEF España e no que se recompilan datos que revelan que por primeira vez os nenos son o colectivo máis pobre no noso país. En España, case 2,2 millóns de nenos viven por debaixo do albor da pobreza. A pobreza infantil, estabilizada durante anos en torno ao 24% da poboación menor de idade, superou o 26%, unha porcentaxe que está case cinco puntos por enriba da media nacional en 2011 e que nunca se alcanzara para esta franxa de idade dende que existe a Enquisa de Condicións de Vida (2004).