Sudán do Sur: declaración do director executivo de UNICEF sobre a protección dos nenos

 
"Todos os amigos de Sudán do Sur, que teñen grandes esperanzas para o futuro da nación máis nova do mundo, están profundamente preocupados pola escalada de violencia en todo o país.

Nós en UNICEF esperamos que aqueles que están involucrados na violencia, e os que teñen influencia sobre eles, farán todo o posible para protexer os nenos, e deter o enfrontamento.

Os nenos non son responsables desta violencia ou as súas causas. Son a xeración que pode satisfacer as esperanzas sobre as que se fundou recentemente esta nación orgullosa. Hai que protexelos de calquera dano, porque estes nenos e mozos son o futuro da súa nación,".