A RTV de Castela e León súmase á campaña 'Cumpledías'

A Radio Televisión de Castela e León (RTVCeL), a través das súas dúas canles (o autonómico e o rexional) e a súa páxina web, colabora en xaneiro coa campaña contra a desnutrición infantil de UNICEF España Cumpledías.

Cunhaprogramación especial ao longo de todo o mes, o día de maior apoio será o mércores 9 de xaneiro. Ese día haberá unha programación dedicada e continua, con entrevistas, información, programas especiais, etc. Esta colaboración enmárcase no acordo que UNICEF Castela e León e o GrupoPromecal (Promotora de Medios de Castela e León) subscribiron o pasado novembro para difundir efomentar os dereitos da infancia.

'CUMPLEDÍAS'

Dos 6,9 millóns de nenos menores de cinco anos quemorreron en 2011 por causas que se poden evitar,máis dun terzo están relacionadas directa ou indirectamente coa desnutrición, que é o resultado da inxestión insuficiente de alimentos (en cantidade e calidade), a falta dunha atención axeitada e a aparición de enfermidades infecciosas. A desnutrición crónica, que afecta a uns180 millóns de nenos menores de cinco anos en todo o mundo, non ten cura, pero pódese previr con medidas sinxelas como a achega de vitaminas e minerais esenciais, o fomento da lactación temperá exclusiva ata os 6 meses de idade ou a promoción de hábitos de hixiene, como o lavado de mans.Cumpledías parte da base de que, a pesar de que todos os nenos do mundo teñen dereito a cumprir anos e a desenvolver todo o seu potencial, a desnutrición os pon nunha situación tan vulnerable que cumprir días é todo un reto e un gran logro a este tempo. Ata o momento, Cumpledías xa conta co apoio de medios de comunicación de toda España e máis de 300 empresas e entidades deportivas. Calquera persoa pode participar na campaña enviando un SMS coa palabraUNICEF ao 28028. CadaSMS enviado equivale ao custo dun día de tratamento contra a desnutrición aguda para un neno. O tratamento completo, o que saca un neno da desnutrición, dura entre 4 e 6 semanas e custa uns 42 euros.