Recicla o teu móbil e colabora coa educación en República Dominicana!

En España hai uns millóns de teléfonos móbiles obsoletos e sen usar. Orange anima os usuarios de calquera compañía de telefonía móbil a entregar os devanditos terminais, funcionen ou non, nos puntos de reciclado de Orange nas súas tendas de toda España.

Por cada móbil doado, Orange entregará como mínimo 2,5 euros aUNICEF España e o valor íntegro de cada terminal irá destinado a este proxecto de educación en República Dominicana. Con este importe, dous nenos poden aprendan a ler. Esta acción forma parte da iniciativa Constrúe o seu futuro, que ten como obxectivo escolarizar e mellorara calidade da educación de máis de 220.000 nenos de zonas fronteirizas e barrios marxinais de República Dominicana.  

 

A EDUCACIÓN, CLAVE PARA o  DESenvolvementO

En República Dominicana, case 4 de cada 10 adolescentes non están matriculados na escola secundaria. A educación é unha ferramenta clave para o desenvolvemento e contribúe a mellorar as condicións de vida e erradicar o círculo de pobreza que sofre a infancia no mundo en desenvolvemento. Adicionalmente, Orangecomprometeuse a doar o 1% do total do valor dos móbiles recollidos dentro do programa Estrea eRecicla, a través do cal os clientes de Orange conseguen un desconto ao entregar o seu vello móbil cando compran un novo.Mobile Point, socio de UNICEF España e Orange nesta iniciativa, será o encargado de estudar cada teléfono. A empresa reparará aqueles que poden ser arranxados, para a súa reutilización en mercados emerxentes, e reciclará todos os teléfonos obsoletos e inservibles conforme á Directiva 2002/96/CE.Orange colabora con UNICEF España dende 2003, no marco do seucompromiso coa loita por mellorar a educación da infancia. Ata o momento, a compañía conseguiu máis de600.000 euros. A iniciativa Constrúe o seu futuro ten unha duración de tres anos.