Presentación da Carta de Dereitos da Infancia en Atención Primaria

Murcia acolleu en maio a presentación da Carta de Dereitos da Infancia en Atención Primaria, con motivo do I Encontro Nacional de Enfermeiros Internos Residentes (EIR) en Pediatría.

O documento, elaborado pola Rede de Promoción da Saúde e Dereitos da Infancia (REPSDI), recolle os dereitos da infancia que deben ser respectados en todo caso cando os nenos son atendidos polos profesionais sanitarios do sistema de saúde en atención primaria.

Nesta ocasión, grazas ao financiamento da Asociación Española de Enfermaría da Infancia (AEEN), fíxose entrega aos participantes de exemplares da Carta para que poidan darlle difusión nos seus respectivos centros sanitarios de traballo.

O obxectivo da REPSDI e a AEEN é dar a coñecer estes dereitos entre todos os profesionais dos centros de saúde, así como ás familias, para que fomenten o cumprimento dos dereitos da infancia no ámbito sanitario.