Para eliminar o traballo infantil é preciso atacar as súas raíces

No marco da inauguración da III Conferencia Mundial sobre Traballo Infantil, UNICEF dixo que para poñer fin ao traballo infantil resulta fundamental un enfoque integrado dos gobernos, as organizacións internacionais, a sociedade civil, o sector privado, e os nenos e as súas familias.

UNICEF celebra as cifras recentes da OIT, que indican que otraballo infantil no caso dos nenos de 5 a 17 anosse reduciu nun terzo dende o ano 2000, pasando de246 millóns a 168 millóns de nenos. É unha boa noticia, xa que o traballo infantil é unha grave violación dos dereitos da infancia con consecuencias negativas duradeiras para o desenvolvemento físico, mental e social dos nenos.

Non obstante, a taxa de redución non é suficiente aínda para alcanzar o obxectivo de eliminar as peores formas de traballo infantil para 2016.

Nun novo informe deUNICEF, Child Labour andUNICEF in Action: Childrenat theCentre, reflíctese que é posible lograr maiores progresos abordando ascausas fundamentais do traballo infantil dun xeito holístico. Os encargados de establecer políticas e os defensores da infancia deben considerar toda a gama de vulnerabilidades que sofren os nenos e os obstáculos para a súa protección.
 

E necesario combinar os esforzos para loitar contra o traballo infantil

"Non podemos abordar o traballo infantil de xeito illado e esperar lograr resultados impresionantes", dixo Susan Bissell, xefe mundial de Protección da Infancia de UNICEF. "Esta conferencia presenta a oportunidade de facer fincapé na necesidade urxente de combinar os nosos esforzos para combater o traballo infantil e poñer fin á violencia contra os nenos, así como de fortalecer os sistemas nacionais para a protección da infancia".


Non sempre se toma en conta toda a gama de vulnerabilidadesda infancia no deseño e a aplicación dos programas contra o traballo infantil. Por exemplo, as cifras dos nenos que piden esmola nas rúas ou doutros nenos desescolarizados non se poden reducir de xeito considerable sen analizar tamén os problemas nos fogares ou nas escolas que obrigaron estes nenos a vivir ou traballar na rúa.


A miúdo, os nenos fan fronte a varios riscos ao mesmo tempo.


"Un neno que corre o risco de ser vítima da trata pode estar tamén en conflito coa lei, sufrir actos de violencia no fogar, ser orfo ou ter unha minusvalidez", dixo Bissell. "Isto significa que temos que considerar a posibilidade de resolver os seus problemas dende diversos ángulos simultáneamente".


O enfoque de UNICEF para evitar e responder o traballo infantil leva consigo proporcionar acceso aos servizos básicos, fortalecer os sistemas de protección da infancia e promover o cambio social.


UNICEF traballou cos gobernos de varios países para establecer programas contra o traballo infantil.

 
UNICEF fai fincapé en que as actividades contra o traballo infantil deben estar tan relacionadas entre si como as súas causas. Isto inclúe apoiar as familias, mellorar a calidade da educación, evitar a violencia no fogar e nas escolas, abordar a pobreza e a inequidad, e dubidar da aceptación cultural do traballo infantil por parte das comunidades, co fin de que os nenos poidan gozar do tipo de infancia que os proxenitores de todo o mundo aspiran a ofrecelos.
 

Medidas contra o traballo infantil en Nepal

En Nepal, por exemplo, UNICEF centrouse na creación dun amplo sistema de protección da infancia nas zonas urbanas. Como resultado, máis de 9.000 nenos e nenas atrapados nalgunhas das peores formas de traballo infantil, e separados das súas familias, foron reunidos con elas e proporcionóuselles asistencia en vivenda, alimentos, roupa e atención da saúde.


Ademais de recibir asesoramento psicosocial, mediación cos proxenitores e os empregadores, e asistencia xurídica, tamén recibiron axuda en efectivo para regresar na escola ou recibir formación profesional, mentres que as súas familias obtiveron apoio para a xeración de ingresos co fin de aliviar a carga financeira que todo isto representa. Outros 10.000 nenos en situación de risco, xunto coas súas familias, recibiron orientación, medios para o seu sustento e apoio educativo.