Nixeria: a violencia obriga a máis de 1 millón de nenos a deixar a escola

A violencia en Nixeria e os países veciños segue sendo unha constante. Os continuos ataques contra a poboación civil han obrigado a máis dun millón de nenos a abandonar a súa educación.
 
 
A taxa de matriculación escolar nesta zona xa era moi baixa antes do conflito. En Nixeria, Camerún, Chad e Níxer había 11 millóns de nenos sen escolarizar aos que agora se suman estes nenos que se están quedando sen educación debido á onda de violencia. 
 
"É unha cifra abafadora", di Manuel Fontaine, director rexional de UNICEF en África Occidental e Central. "O conflito supuxo un duro golpe para a educación na rexión, e a violencia deixou a moitos nenos fóra das aulas durante máis dun ano, póndoos en risco de abandonar completamente a escola".
 
 

MÁiS DE 2.000 ESCoLAS pEchADAS EN NIxERIA, CAMERÚN, CHAD e NÍxER

Máis de 2.000 escolas seguen pechadas en Nixeria, Camerún, Chad e Níxer e centos delas sufriron ataques, saqueos ou incendios. No extremo norte de Camerún, só una das 135 escolas pechadas en 2014 reabriu este ano. Algúns centros levan máis dun ano pechados.
 
Desde UNICEF demos apoio a170.000 nenos que puideron renovar a súa educación nas zonas máis seguras do tres estados máis afectados polo conflito, onde a maioría de escolas si puideron reabrir.
 
Con todo moitas aulas están masificadas, xa que algúns centros educativos seguen sendo o fogar de moitas persoas desprazadas en busca de refuxio. Nestas áreas algúns profesores desprazados, que tamén fuxiron da violencia, están comprometidos coa escolarización e a miúdo dobran quendas para que máis nenos poidan volver a clase.
 

NIxERIA: 600 PROFESORES foron ASaSINADOS

Noutras zonas a inseguridade, omedo á violencia e os ataques impiden a moitos profesores a continuación das clases, e disuaden aos pais de enviar aos seus fillos á escola. Só en Nixeria uns 600 profesores foron asasinados o levantamento de Boko Haram.
 
"O reto que afrontamos é manter aos nenos seguros sen interromper a súa escolarización", declara Fontaine. "As escolas foron obxectivo dos ataques, e os nenos teñen medo de volver ás aulas. Canto máis tempo pasan fóra da escola, maior é o risco de que sufran abusos, secuestros ourecrutamento por parte de grupos armados".
 

NIxERIA: NECESITAMOS FONDOS PARA o AnO QUE VEN

Ante esta situación, desde UNICEF, e grazas aos gobernos e outras organizacións, establecemosespazos temporais de aprendizaxe e renovamos e ampliamos as escolas. Isto beneficiou a 67.000 nenos. Tamén formamos a profesores en apoio psicosocial e proporcionamos material escolar a máis de 132.000 nenos desarraigados a causa do conflito, tamén en escolas locais que acollen a estudantes desprazados.
 
Con todo, as restricións de seguridade e a falta de fondosobstaculizan os servizos de acceso á educación e a distribución de materiais de aprendizaxe de emerxencia. En 2016, necesitaremos preto de 21 millóns de euros para proporcionar acceso á educación aos nenos afectados polos conflitos no catro países, a maioría dos cales vive ao redor da rexión de Lago Chad.